Sáng ngày 18/3/2019, đoàn công tác của Ban quản lý chương trình Aus4Innovation và các chuyên gia Úc thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO) đã tới thăm, trao đổi cơ hội hợp tác với Học viện. Tham gia đoàn có ông Phạm Đức Nghiệm, Phó cục trưởng Cục Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học Công nghệ, Ông Bùi Đăng Minh, Chuyên gia thương mại hóa, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC). GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tiếp đón đoàn cùng lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học và Công nghệ, TT Ươm tạo công nghệ, khoa Nông học, khoa Cơ điện, đại diện khoa Công nghệ thực phẩm, khoa Kế toán và QTKD, khoa Kinh tế và PTNT và các giảng viên từng học tập tại Úc.

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
 

Mục đích chuyến thăm của đoàn lần này là để tìm hiểu về cách thức chuyển giao công nghệ, điểm mạnh, khó khăn của Học viện trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các doanh nghiệp đồng thời mong muốn xây dựng các nội dung hợp tác giữa Học viện và Chương trình Aus4Innovation trong thời gian tới.

Chương trình Aus4Innovation được khởi động vào tháng 1/2019, là chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO). Tầm nhìn của chương trình là hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được tăng cường nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Một trong những hợp phần quan trọng của chương trình là Thương mại hóa và Đối tác khoa học công nghệ, với trọng tâm là mô hình môi giới và xây dựng đối tác giữa khối nghiên cứu công lập và tư nhân nhằm thương mại hóa nghiên cứu khoa học.

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
 

Thông qua nội dung trao đổi tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Phạm Văn Cường đã đề xuất các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới giữa Học viện và Chương trình Aus4Innovation, cụ thể gồm: i) Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức hội thảo/hội nghị nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và thương mại hoá kết quả nghiên cứu cho cán bộ quản lý và nghiên cứu; ii) Nâng cao năng lực cho Trung tâm Ươm tạo công nghệ về quy trình công nghệ, công cụ và thiết bị hiện đại kết nối với thị trường và thương mại hoá công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ; iii) Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Học viện: ưu tiên các nhóm công nghệ ươm tạo, trình diễn và các nhóm tiềm năng thương mại hoá trong các lĩnh vực công nghệ giống cây trồng - vật nuôi giá trị cao, công nghệ sản xuất nhà kính nhà lưới, nông nghiệp tuần hoàn bền vững và bảo quản chế biến nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường; iv) Hỗ trợ chính sách đổi mới sáng tạo, chiến lược để phát triển nghiên cứu bền vững; v) Hợp tác thực hiện các nghiên cứu chung phối hợp cùng các doanh nghiệp để tăng cường công bố quốc tế, xếp hạng Học viện… 

Đoàn công tác của Ban quản lý chương trình Aus4Innovation cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Học viện và sẽ ưu tiên xem xét đưa những đề xuất hợp tác của lãnh đạo Học viện vào kế hoạch thực hiện chương trình trong thời gian tới. Kết thúc buổi làm việc, đoàn đi thăm và nghe giới thiệu tại khu trồng hoa của khoa Nông học.

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thảo luận hợp tác với Ban quản lý chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Australia
 

Ban Hợp tác quốc tế

Ảnh: TT QHCC&HTSV