Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” - gọi tắt là Dự án FIRST” là dự án đầu tiên do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho hoạt động Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án FIRST là khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Tiếp nối thành công của 2 đợt kêu gọi đề xuất trước đó của Ban QLDA FIRST, Học viện là đơn vị nhận được nhiều tài trợ nhất với 7 trong tổng số 38 và 3 trong tổng số 13 tiểu dự án được nhận tài trợ từ FIRST của năm nay bao gồm: (1) Tiểu dự án “Tiếp thu và làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ trong đánh giá thực trạng, dự báo năng suất phục vụ đổi mới quản lý sản xuất ngô tại Việt Nam”, hợp tác với chuyên gia Hoa Kỳ; (2) “Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác quang dạng nổi, ứng dụng xử lý nước ô nhiễm tại Việt Nam” - hợp tác với chuyên gia Cộng hòa Séc; (3) “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nhật Bản để hoàn thiện quy trình sản xuất phôi bò in-vivo tại Việt Nam” - hợp tác với chuyên gia Nhật Bản. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Ban QLDA FIRST, Bộ Khoa Học Công Nghệ, đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận tài trợ cho các tiểu dự án nhận tài trợ năm 2018. GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện cùng với chủ nhiệm các tiểu dự án, đại diện Ban Hợp tác quốc tế đã tham gia Lễ ký kết. 

Giám đốc Nguyễn Thị Lan và Ông Lương Văn Thắng - Giám đốc Dự án FIRST - ký thỏa thuận tài trợ

Tại buổi lễ, Học viện được Ban QLDA FIRST đánh giá rất cao về những kết quả đã đạt được. Là một đơn vị được nhận nhiều tài trợ nhất cho hợp phần 1a của Dự án FIRSt, Giám đốc Nguyễn Thị Lan cho biết Dự án FIRST đã đang và sẽ giúp các nhóm nghiên cứu của Học viện rút ngắn khoảng cách về KHCN với các nước trong khu vực và trên thế giới, đẩy nhanh và phát triển vượt bậc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho ngành nông nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. Đồng thời, Dự án FIRST đã khơi nguồn cho các định hướng nghiên cứu mới cần cho sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của ngành thông qua sự kết nối của chuyên gia trong và ngoài nước, giữa nhóm chuyên gia đã có hợp tác với các nhóm chuyên gia mới.

Tham gia Lễ kí kết, còn có 10 đơn vị thụ hưởng khác bao gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học QG Hà Nội, Đại học Kĩ thuật Lê Quý Đôn, Đại học Thái Nguyên, Viện Khoa học Vật liệu, Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ mới ATCENTER, Viện Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông Biển.

Với những kinh nghiệm đã và đang thực hiện 4 tiểu dự án được nhận tài trợ trước đó, Học viện chắc chắn sẽ triển khai thành công các hoạt động và đạt được kết quả như đã cam kết.

Đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế và các chủ nhiệm tiểu dự án

Ban HTQT