Ngày 7/12/2018, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc phối hợp với Thời báo Kinh tế tổ chức tại Hà Nội. 

Diễn đàn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc Baeg Beom Park, Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, giám đốc (hiệu trưởng) các học viện (trường đại học), đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, tổ chức văn hóa, giáo dục, các nhà quản lý nhân sự, cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và Hàn Quốc.

Diễn đàn nguồn nhân lực toàn cầu năm 2018 

 GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham gia Diễn đàn nguồn nhân lực toàn cầu năm 2018

Với chủ đề “Xây dựng xã hội lấy con người làm trung tâm”, Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu năm 2018 đề cập đến phát triển hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng thách thức của tương lai trong thế kỷ XXI với sự thay đổi rất nhanh của công nghệ, tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Diễn đàn, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã gặp gỡ, trao đổi thỏa thuận hợp tác với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc Baeg Beom Park, lãnh đạo các trường đại học, nhà đầu tư giáo dục, doanh nghiệp của Hàn Quốc. Qua bài giới thiệu của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về thành tựu trong giao lưu sinh viên quốc tế và phát triển học bổng du học, Hàn Quốc mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Học viện, phục vụ sự phát triển đất nước.

GS.TS Nguyễn Thị Lan gặp gỡ, trao đổi thỏa thuận hợp tác với 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc Baeg Beom Park

GS.TS Nguyễn Thị Lan chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và đại diện các trường đại học của Việt Nam

TTQHCC&HTSV, Ban HTQT