Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Công ty Fuji Flavor, Nhật Bản đến thăm và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn có GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc học viện, PGS TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ- Trưởng ban Hợp tác quốc tế, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Nông học và bộ môn Côn trùng.

 

Công ty Fuji Flavor, Nhật Bản đến thăm và trao đổi hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 

Giám đốc Học viện bảy tỏ sự vui mừng và chào đón đoàn lần đầu tiên đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác với Học viện. PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ giới thiệu tổng quan về lịch sử phát triển, đội ngũ cán bộ, năng lực đào tạo và nghiên cứu, thành tựu về đào tạo và nghiên cứu cũng như các lĩnh vực quan tâm phát triển của Học viện. Tiếp theo, TS. Nguyễn Đức Huy, giới thiệu tổng quan về khoa Nông học. Tiếp theo, TS. Rikiya Sasaki giới thiệu về công ty Fuji Flavor, hoạt động và các sản phẩm của công ty. Công ty Fuji Flavor mong muốn hợp tác với Học viện để thử nghiệm các sản phẩm về bẫy dẫn dụ côn trùng sử dụng pheromone và đưa các sản phẩm của công ty vào thị trường Việt Nam.

 

Công ty Fuji Flavor, Nhật Bản đến thăm và trao đổi hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hai bên đã trao đổi thông tin về cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm về bẫy dẫn dụ côn trùng sử dụng pheromone và trao học bổng cho sinh viên đại học của Học viện trong thời gian tới.

  

Công ty Fuji Flavor, Nhật Bản đến thăm và trao đổi hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Cùng ngày, đoàn công tác của công ty Fuji Flavor đã tham gia và tài trợ cho Hội thảo khoa học do Nhóm nghiên cứu mạnh Côn trùng tổ chức mang tên “Triển vọng nhân nuôi và thương mại hóa kẻ thù tự nhiên của côn trùng hại”. TS. Rikiya Sasaki Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty Fuji Flavor đã có bài trình bày về “Quản lý dịch hại tổng hợp và chất dẫn dụ Pheromone của côn trùng cho phòng trừ dịch hại thân thiện với môi trường”. Tiếp theo, ThS. Riki Nakagawa giới thiệu các loại bẫy dẫn dụ côn trùng sử dụng pheromone do công ty Fuji Flavor sản xuất và cung ứng. Các đại biểu và khách mời của Hội thảo đã rất thích thú và quan tâm đến các sản phẩm của công ty Fuji Flavor mang đến triển lãm tại Hội thảo. Sử dụng bẫy có chất dẫn dụ và chất chỉ dẫn khác của côn trùng trong dự tính, dự báo và phòng chống côn trùng hại kho, côn trùng hại nông nghiệp là một xu hướng mới đang được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển hiện nay. Công ty Fuji Flavor đã tài trợ cho bộ môn côn trùng một số sản phẩm bẫy dẫn dụ côn trùng để thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Học viện.

 

Công ty Fuji Flavor, Nhật Bản đến thăm và trao đổi hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Khoa Nông học