Ngày 17/01/2019, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, và Tổng giám đốc Công ty ESRI Việt Nam (Esri VN), Ông Wuttiboon Faamnauypol, đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện và Công ty ESRI Việt Nam. Tham gia Lễ ký có đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế và lãnh đạo, cán bộ giảng viên Khoa Quản lý đất đai, đơn vị đầu mối triển khai chương trình hợp tác Công ty ESRI Việt Nam với Học viện.

Công ty ESRI Việt Nam chuyển giao miễn phí quyền sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

Công ty ESRI Việt Nam chuyển giao miễn phí quyền sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty ESRI Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại Lễ ký, Giám đốc Nguyễn Thị Lan và Ông Wuttiboon Faamnauypol cùng bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao về sự hợp tác này. Hai bên mong muốn, Biên bản ghi nhớ là tiền đề cho các hợp tác chặt chẽ và sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Nhân dịp này, Giám đốc Nguyễn Thị Lan gửi lời mời Ông Wuttiboon Faamnauypol tham gia giảng dạy cho sinh viên Học viện.

Công ty ESRI Việt Nam chuyển giao miễn phí quyền sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

Công ty ESRI Việt Nam chuyển giao miễn phí quyền sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

 

Theo Biên bản ghi nhớ, Công ty ESRI Việt Nam sẽ cung cấp miễn phí phần mềm Hệ thống thông tin viễn thám (GIS) bản cao cấp nhất cho Học viện trong thời gian 3 năm. Chương trình sẽ tiếp tục kéo dài nếu kết quả hợp tác có hiệu quả. Công ty ESRI Việt Nam cũng cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao cho giảng viên, sinh viên và cán bộ nghiên cứu của Học viện đồng thời hỗ trợ và cộng tác với các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên xây dựng các ứng dụng chuyên biệt và cung cấp tài liệu phục vụ nghiên cứu và học tập. Triển khai thực hiện chương trình hợp tác, Học viện sẽ thành lập nhóm thực hiện chương trình, chuẩn bị phòng máy, cử đầu mối chính phối hợp với chuyên gia Esri VN (i) triển khai chương trình gồm quản lý bản quyền sử dụng, cài đặt phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban, cán bộ, sinh viên trong quá trình sử dụng phần mềm, (ii) xây dựng các dự án nghiên cứu, ứng dụng chuyên biệt cho theo chuyên ngành tại các khoa, (iii) xây dựng giáo trình bài giảng chuyên ngành cho sinh viên, và (iv) tổ chức các hội thảo đánh giá thường niên. Học viện giao cho Khoa Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động hợp tác đã ký kết.

Công ty ESRI Việt Nam chuyển giao miễn phí quyền sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

Tổng giám đốc Công ty ESRI Việt Nam (Esri VN), Ông Wuttiboon Faamnauypol tại lễ ký kết

Tiếp theo Lễ ký Biên bản ghi nhớ, Hai bên cùng trao đổi thông tin về lịch sử hình thành và phát triển, lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động. Hy vọng, Hai bên phối hợp triển khai chương trình hiệu quả để có thể mở rộng hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo đặc biệt trong ứng dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức một buổi giới thiệu và tập huấn cho các cán bộ quan tâm trong toàn Học viện đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án đang triển khai.

Esri Việt Nam là công ty GIS duy nhất trên thế giới có văn phòng tại Việt Nam, được thành lập vào tháng 1/2008 tại Hà Nội với mục tiêu cung cấp cho khách hàng Việt Nam những giải pháp phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) số một thế giới – ArcGIS. Năm 2013, văn phòng tại Hồ Chí Minh đã được thành lập nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất đến các khách hàng trên toàn Việt Nam.

Esri Việt Nam là đối tác công nghệ hàng đầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng với đội ngũ chuyên gia GIS giàu kinh nghiệm và có nhiều chứng chỉ kỹ thuật quốc tế do hãng Esri cấp. Ngoài ra còn cung cấp các khóa học GIS được tổ chức theo nhu cầu của khách hàng, các loại hình đào tạo bao gồm cả đào tạo theo giáo trình tiêu chuẩn lẫn đào tạo theo những lĩnh vực cụ thể về GIS mà khách hàng chọn, đào tạo tại cơ sở của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. Esri luôn cố gắng không ngừng cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước và nền kinh tế hiệu quả hơn.

http://www.esrivn.com.

Ban HTQT