Học viện Nông nghiệp Việt Nam với 65 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh lớn nhất của cả nước với bề dày hơn 40 năm đào tạo. Tính đến năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo cho xã hội hơn 13.000 thạc sĩ và gần 650 tiến sĩ, con số này chiếm tỷ trọng rất lớn trong xã hội và góp phần thực hiện chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89). Đề án 89 được đánh giá là một đề án rất tích cực, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng rất cao nhu cầu của các cở sở giáo dục ở Việt Nam. Đề án có mục tiêu là đào tạo đối tượng là giảng viên hoặc tạo nguồn giảng viên đại học để tăng tỷ lệ tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên đại học (hiện đạt khoảng 28%).

leftcenterrightdel
 NCS. Nguyễn Đắc Lực bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện năm 2020

Với bề dày truyền thống đào tạo nói chung và đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện có đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành; có cơ sở vật chất kỹ thuật, phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, đặc biệt là cơ sở vật chất do Ngân hàng thế giới tài trợ thông qua dự án thành phần: Tăng cường nguồn lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thuộc Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP). Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao (đợt tháng 6/2021) nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 với các ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Di truyền và chọn giống cây trồng, Dịch tễ học thú y, Kinh tế phát triển, Quản lý đất đai.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Chính phủ, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên hàng đầu và triển khai đề tài với cơ sở vật chất tốt nhất hiện nay, nghiên cứu sinh đào tạo tại Học viện sẽ được tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến và trở thành nhà khoa học uyên bác trong tương lai. Các thầy cô và các ứng viên trong và ngoài Học viện có nguyện vọng theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện cần liên hệ với Ban Quản lý đào tạo của Học viện để được trợ giúp. 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO