\r\n Số lượng, chức danh tuyển chọn:

\r\n

\r\n ·         Trưởng đoàn: 01

\r\n

\r\n ·         Chuyên gia thâm canh lúa: 02

\r\n

\r\n ·         Chuyên gia trồng vừng: 01

\r\n

\r\n ·         Chuyên gia trồng ngô (sản xuất hạt F1 và thâm canh): 02

\r\n

\r\n ·         Chuyên gia cải tạo đất: 01

\r\n

\r\n ·         Kỹ thuật viên cơ khí: 01

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn:

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn chung:

\r\n

\r\n ·         Có tư tưởng vững vàng, nhận thức tốt, xác định di chuyên gia là vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ Quốc, Bộ, Ngành;

\r\n

\r\n ·         Không vi phạm những điều Nhà nước cấm cử ra nước ngoài công tác;

\r\n

\r\n ·         Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trong Hợp tác chuyên gia về chuyên môn, ngoại ngữ và sức khỏe;

\r\n

\r\n ·         Tự nguyện đi làm chuyên gia, kỹ thuật viên hoặc được đơn vị cử đi theo yêu cầu của Bộ để thực hiện nội dung hợp tác đã ký kết;

\r\n

\r\n ·         Đang ở trong độ tuổi làm việc (không quá 60 đối với nam, không quá 55 đối với nữ), những cán bộ đã nghỉ hưu (không quá 65 đối với nam và không quá 60 đối với nữ), có năng lực, kinh nghiệm và đủ sức khỏe (có chứng nhận y tế).

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn Trưởng đoàn:

\r\n

\r\n ·         Có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên theo chuyên ngành phù hợp, có khả năng tổng hợp tình hình để xác định những vấn đề chuyên môn cần giải quyết, xây dựng thành dự án và có khả năng tổ chức thực hiện dự án đó;

\r\n

\r\n ·         Có tiếng Anh trình độ C, D hoặc tốt nghiệp tại nước ngoài, biết sử dụng máy tính thành thạo để hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu;

\r\n

\r\n ·         Có trình độ quản lý, đã từng giữ chức vụ quản lý tại đơn vị (Viện Nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh);

\r\n

\r\n ·         Có kiến thức tổng hợp, đã từng tham gia hoặc chủ trì triển khai các dự án trong nước hoặc quốc tế;

\r\n

\r\n ·         Có tinh than đoàn kết nội bộ và có khả năng tập hợp quần chúng.

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn chuyên gia:

\r\n

\r\n ·         Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp, có khả năng tổng hợp tình hình để xác định những vấn đề chuyên môn cần giải quyết. Ưu tiên người có quá trình đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp yêu cầu chuyên môn;

\r\n

\r\n ·         Có trình độ tiếng Anh B trở lên, biết sử dụng máy tính thành thạo để hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu;

\r\n

\r\n ·         Có khả năng làm việc độc lập, xây dựng kế hoạch và hỗ trợ các kỹ thuật viên hoàn thành nhiệm vụ;

\r\n

\r\n ·         Có tinh thần đoàn kết nội bộ và có khả năng tập hợp quần chúng.

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn kỹ thuật viên:

\r\n

\r\n ·         Có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp hoặc công nhân kỹ thuật theo yêu cầu của chuyên môn công việc;

\r\n

\r\n ·         Có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế sản xuất theo hợp tác, theo sự hướng dẫn của chuyên gia. Ưu tiên người có quá trình đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp yêu cầu chuyên môn;

\r\n

\r\n ·         Biết sử dụng tối thiểu tiếng Anh để làm việc và sinh hoạt.

\r\n

\r\n Thời gian làm việc:01 năm, bắt đầu từ tháng 8/2011

\r\n

\r\n Hồ sơ tuyển chọn:

\r\n

\r\n ·         Đơn tình nguyện làm chuyên gia, kỹ thuật viên

\r\n

\r\n ·         Công văn cử người của đơn vị (trừ cán bộ nghỉ hưu)

\r\n

\r\n ·         Giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài (sau khi được tuyển chọn phải có giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Nông nghiệp)

\r\n

\r\n ·         Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ

\r\n

\r\n ·         Lý lịch cá nhân (02 bản theo mẫu quy định) có xác nhận, đóng dấu cơ quan hoặc chính quyền địa phương (đối với cán bộ nghỉ hưu)

\r\n

\r\n ·         Trình bày kế hoạch dự kiến nếu được tuyển chọn

\r\n

\r\n ·         Ưu tiên các cán bộ có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh tạo nguồn chuyên gia trước đây của Bộ.

\r\n

\r\n Thông tin liên hệ, nộp hồ sơ:Ông Lâm Quang Dụ (tel: 08048121, email:Lqd59@yahoo.com.vn), Phòng Quản lý Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

\r\n

\r\n             Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển. Danh sách đề cử xin chuyển về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 12/7/2011 để Nhà Trường kịp đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/7/2011.

\r\n

\r\n             Trân trọng cảm ơn.
\r\n

\r\n