\r\n           Thời gian: 9giờ 00 – 15 giờ 00 ngày 18/6/2011 (thứ bảy).

\r\n

\r\n           Địa điểm: Trung tâm triển lãm Vân Hồ, số 02 phố Hoa Lư, Hà Nội.

\r\n

\r\n           Nội dung:Giới thiệu các cơ sở đào tạo nghề, đào tạo nhân lực ở trình độ cao của Nhật Bản, thông qua đó mở ra cơ hội hợp tác với các cơ sở đào tạo, dạy nghề trình độ cao của Việt Nam.

\r\n

\r\n           Thành phần tham gia:Học sinh, sinh viên, cán bộ các cơ sở đào tạo, dạy nghề Việt Nam.

\r\n

\r\n           Quà tặng: Cặp nhựa đựng tài liệu có in poster chính thức của Triển lãm sẽ được trao cho 1000 học sinh/sinh viên đầu tiên tham dự Triển lãm.

\r\n

\r\n            Thông tin liên hệ: Vietnam Education and Training Exchange Center (VETEC) (website: www.vetec.asia, facebook: www.facebook.com/VETEC).

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia.

\r\n