Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách và là thách thức lớn đối với các cơ sở đào tạo. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp là xu thế tất yếu khách quan để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực nông nghiệp trong thời kỳ mới. Trong những năm vừa qua, các trường đại học ở Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo như việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực hành thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học cũng như hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0 do Học viện tổ chức năm 2018 là ví dụ về sự hợp tác này. 

Để tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đào tạo, ngày 21/04/2019, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam,  Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm về  “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”. Tại Tọa đàm này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ, các doanh nghiệp và địa phương, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên sẽ thảo luận những vấn đề về nhu cầu nguồn nhân lực, khả năng đáp ứng trong đào tạo và hợp tác giữa cơ sở GDĐH với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kết quả của buổi Tọa đàm sẽ góp phần: (i) Nâng cao nhận thức của xã hội nói chung, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và sinh viên nói riêng về gắn kết cung cầu trong việc phát triển nhân lực nông nghiệp trình độ cao; (ii) Góp phần đánh giá thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực nông nghiệp trong 5 năm qua và định hướng đến năm 2030; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả gắn kết cung cầu nguồn nhân lực giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; và (iii) Thúc đẩy hợp tác tích cực và hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao.

Đại biểu tham dự Toạ đàm cũng sẽ được nghe các tham luận của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về Kết nối cung – cầu nhân lực nông nghiệp trình độ cao trong kỷ nguyên số: thực trạng và xu thế; tham luận của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Gn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ cao; tham luận của Trường Đại học Thuỷ lợi về Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp – cơ sở giáo dục đại học; và nhiều ý kiến trao đổi của lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương, các trường đại học, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên các trường nông lâm nghiệp và đông đảo các hãng thông tấn, báo chí.

Sau phần thảo luận, dự kiến sẽ có hơn 30 biên bản thoả thuận hợp tác thiết thực được ký kết giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao. Buổi Tọa đàm sẽ là cơ hội thoả thuận hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển công nghệ, đào tạo và tạo việc làm cho người tốt nghiệp.

Bên lề Toạ đàm có hoạt động triển lãm và giới thiệu thành tựu nổi bật về đào tạo và các sản phẩm khoa học của các trường đại học; đồng thời có sự tham gia của 100 doanh nghiệp tuyển dụng với khoảng 3.000 cơ hội việc làm trong Ngày hội  việc làm thường niên do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Tọa đàm không chỉ kết nối các cơ sở giáo dục đại học với các doanh nghiệp, mà còn là diễn đàn kết nối các nhà quản lý của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các nhà khoa học khối nông lâm ngư toàn quốc, các doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư, khởi nghiệp từ nông nghiệp, và các em học sinh, sinh viên yêu nông nghiệp cùng chung sức chung lòng xây dựng đất nước hướng tới nền nông nghiệp thịnh vượng – nông dân giàu có - nông thôn văn minh