\r\n               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n       TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP  HÀ NỘI                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n           Số: 883/ TB-NNH                                                                              Hà Nội, ngày 14  tháng  8  năm 2013

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Nhập học khóa 58

\r\n

\r\n - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nôi  thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2013 http://www.hua.edu.vn:85/Tracuutrungtuyen2013

\r\n

\r\n - Nhà trường gửi giấy báo nhập học về sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh ngày 14/8/2013, thí sinh (TS) nhận giấy báo nhập học tại nơi TS nộp hồ sơ dự thi đại học.

\r\n

\r\n - Nhà trường tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đại học từ ngày 05/09/2013 đến 08/09/2013 theo đúng thời gian ghi trong giấy báo nhập học.

\r\n

\r\n - Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, Nhà trường thông báo như sau:

\r\n

\r\n Từ ngày 6 đến 8 tháng 9 năm 2013,  mời anh (chị) đến Trung tâm Thể thao – Văn hoá, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Khi đến Trường anh (chị) phải mang theo:

\r\n

\r\n 1. Giấy báo nhập học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nhận lại tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội);

\r\n

\r\n 2. Thẻ dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 (bản chính);

\r\n

\r\n 3. Học bạ và Bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVHTH (bản chính và một bản sao). Đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2013, nếu chưa được cấp Bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

\r\n

\r\n 4. Giấy khai sinh (bản sao); 6 ảnh cỡ 4 x 6 cm kiểu Chứng minh nhân dân;

\r\n

\r\n 5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn theo quy định (nếu có);

\r\n

\r\n 6. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu về Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội do Công an xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp; Chứng minh nhân dân và bản photocopy CMND;

\r\n

\r\n 7. Giấy Đăng ký nghĩa vụ quân sự  và Giấy xác nhận đăng ký tạm vắng do Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) cấp (đối với nam).

\r\n

\r\n Ngoài các giấy tờ trên, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh phải có giấy chứng nhận hợp lệ. Riêng thí sinh thuộc các đối tượng là con thương, bệnh binh, con liệt sĩ, ngoài giấy chứng nhận của phòng Lao động-TBXH phải có thêm bản sao công chứng thẻ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

\r\n

\r\n 8. Các khoản phí, lệ phí khi nhập học:

\r\n

\r\n Tiền học phí tạm thu học kỳ I: 3.000.000 đ/sinh viên (SV); SV ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp  được miễn học phí theo quy định;

\r\n

\r\n Lệ phí nhập học 400.000 đ/SV (làm thẻ sinh viên, khám sức  khoẻ, danh mục chương trình đào tạo, sổ tay SV); tiền mượn giáo trình, tài liệu và truy cập internet tại Thư viện Trường 350.000 đ/SV/khoá học; lệ phí kiểm tra xếp lớp tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh 250.000 đ/SV;

\r\n

\r\n Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc 290.000 đ/SV/năm học; Tiền bảo hiểm thân thể  tự nguyện 197.000 đ/SV/ khóa học.

\r\n

\r\n  Nhà trường có một số chỗ ở nội trú cho SV khóa 58 xét theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng 01 đến 06, mức thu 100.000 đ - 140.000 đ/SV/tháng (chưa gồm chi phí về điện, nước).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n            Nhà trường sẽ tuyển chọn trong số thí sinh nhập học năm 2013 vào trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông qua thi tuyển môn Tiếng Anh để đào tạo theo chương trình tiên tiến: 1 lớp ngành Khoa học cây trồng  và 1 lớp ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp  (hợp tác với các trường Đại học của Hoa Kỳ).

\r\n

\r\n           Trong số thí sinh nhập học ngành Công nghệ sinh học sẽ tuyển chọn 1 lớp Công nghệ sinh học chất lượng cao.

\r\n

\r\n Anh (chị) chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, các khoản phí, lệ phí tại mục 8 và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

\r\n

\r\n         Sau khi nhập học, nếu  SV xin thôi học,  Nhà trường không trả lại các khoản đã thu tại mục 8.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                       KT.  HIỆU TRƯỞNG    

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, B.QLĐT.

\r\n

\r\n                                                                                           Đã ký   PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n