\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Hỗ trợ kinh phí: học phí, đi lại nội địa, ăn ở. Học viên chịu chi phí vé bay hai chiều Việt Nam – Israel.

\r\n

\r\n Thời gian tập huấn: 04 tuần (24/10/2011 – 22/11/2011).

\r\n

\r\n Đối tượng học viên: cán bộ làm trong ngành nông nghiệp, khoa học – công nghệ, khoa học môi trường, thủy lợi.

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển:

\r\n
    \r\n
  • \r\n Trình độ cao học trở lên về một trong các chuyên ngành (khoa học về nước, kinh tế, quản lý nguồn nước, hydrology, nông nghiệp, môi trường, sức khỏe, cơ khí nước hoặc một chuyên ngành liên quan) ở một trường đại học được biết đến;
  • \r\n
  • \r\n Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEFL 89 ibt hoặc tương đương)/có bằng cấp đào tạo bằng tiếng Anh;
  • \r\n
  • \r\n Bản sao hợp lệ bảng điểm và bằng cấp được đào tạo;
  • \r\n
  • \r\n Ưu tiên người có kinh nghiệm về lĩnh vực quyết định chính sách liên quan tới nguồn nước. Khuyến khích ứng viên là các nhà hoạch định chính sách, kỹ sư nước, quản lý môi trường, phát triển cộng đồng, nông nghiệp và liên quan đến quản lý nguồn nước.
  • \r\n
\r\n

\r\n Thông tin tham khảo:

\r\n

\r\n ·         Khóa tập huấn: http://www.agri.huji.ac.il/external/international.html.

\r\n

\r\n ·         Hội thảo WATEC: http://www.watec-israel.com/index.php?dir=site&page=index&pitem=3001pitem=3004.

\r\n

\r\n Đơn xin học bổng:

\r\n

\r\n http://mashav.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID+16210& hoặc http://mashav.mfa.gov.il/mfm/Data/52920.pdf.

\r\n

\r\n Thời hạn nộp hồ sơ: 24/8/2011.

\r\n

\r\n Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Mây Hồng (tel: 04-38433140 máy lẻ 512, DĐ: 0986678591, email: mashav@hanoi.mfa.gov.il hoặc info@hanoi.mfa.gov.il

\r\n

\r\n Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọngthông báo đến cán bộ quan tâm dự tuyển.
\r\n

\r\n