\r\n 1. Số lượng học bổng: 01 suất/khóa tập huấn (tối đa 05 suất). Hỗ trợ tài chính bao gồm vé bay khứ hồi, ở, phí sinh hoạt 40 bảng Ai Cập/ngày, phí y tế trong những trường hợp khẩn cấp. Chi phí khác do cá nhân chịu trách nhiệm. Nếu học viên ngừng học trước ngày cuối cùng của khóa tập huấn, học viên phải tự chi trả vé bay chiều về. Nếu cơ quan cử thêm học viên thì học viên đó phải tự túc toàn bộ kinh phí cho khóa học.

\r\n

\r\n 2. Các khóa tập huấn:

\r\n

\r\n             1. Project analysis (15/1/2012-31/3/2012);

\r\n

\r\n             2. Integrated Pest Control (15/1/2012-31/3/2012);

\r\n

\r\n             3. Vegetable Production (15/2/2012-30/4/2012);

\r\n

\r\n             4. Agricultural Services (01/4/2012-15/6/2012);

\r\n

\r\n             5. Cotton Production and Technology (1/4/2012-15/6/2012);

\r\n

\r\n             6. Poultry Production and Health (10/7/2012-25/9/2012);

\r\n

\r\n             7. Integated Rural Development (10/7/2012-25/9/2012);

\r\n

\r\n             8. Animal Production and Health (01/10/2012-15/12/2012);

\r\n

\r\n             9. Fish Culture Development (01/10/2012-15/12/2012);

\r\n

\r\n             10. Land and Water Management (01/10/2012-15/12/2012).

\r\n

\r\n 3. Thời gian tập huấn: 2,5 tháng.

\r\n

\r\n 4. Tiêu chuẩn:

\r\n

\r\n            1. Thông thạo một trong các ngoại ngữ: Anh/Pháp/Tây Ban Nha;

\r\n

\r\n             2. Tốt nghiệp một trường đại học đào tạo về nông nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến khóa tập huấn;

\r\n

\r\n             3. Bản sao hộ chiếu;

\r\n

\r\n             4. Xuất trình chứng nhận y tế chứng thực ứng viên không mắc bệnh truyền nhiễm và đang phải điều trị (ứng viên nhập cảnh vào Ai Cập sẽ được kiểm tra lại sức khỏe);

\r\n

\r\n             5. Trình bày báo cáo mô tả công việc ở lĩnh vực liên quan trong tuần đầu của khóa tập huấn;

\r\n

\r\n             6. Tuổi đời dưới 45.

\r\n

\r\n             Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đơn vị đề cử cán bộ đáp ứng đượccác tiêu chuẩn trên tham gia chương trình. Danh sách đề cử chuyển về Phòng KHCN và HTQT muộn nhất ngày 05/8/2011 (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, tel: 04-62617543, email: tttphuong@hua.edu.vn ) để Nhà Trường đăng ký với Đại Sứ Quán Ai Cập.

\r\n

\r\n             Trân trọng cảm ơn.
\r\n

\r\n