Sáng ngày 14/08/2021, bằng hình thức trực tuyến, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Saykham Souksanith, ngành Chăn nuôi với đề tài: "Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa gà Hon Chu và Lương Phượng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Đặng Vũ Bình. Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện được thành lập theo quyết định số 3080/QĐ-HVN ngày 28/06/2021 của Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các thành viên hội đồng là các nhà khoa học có uy tín đến từ nhiều cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi đều tham dự đầy đủ.

TS. Nguyễn Viết Đăng, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc, và đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS. Saykham Souksanith. Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện - PGS.TS. Phạm Kim Đăng đã chủ trì buổi bảo vệ. Thư ký Hội đồng - TS. Nguyễn Hoàng Thịnh đã đọc tóm tắt quá trình học tập và nghiên cứu của NCS. Đối chiếu theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì NCS. Saykham Souksanith đủ điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

 

leftcenterrightdel
 Thành viên hội đồng nghe NCS. Saykham trình bày luận án

Sau phần khai mạc, NCS. Saykham Souksanith trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 thành viên phản biện là PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt - Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Trọng - Phản biện 2 và TS. Ngô Thị Kim Cúc - Phản biện 3 đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung của Luận án. NCS. Saykham đã trả lời đầy đủ các câu hỏi, giải đáp những ý kiến của các nhà khoa học là thành viên Hội đồng và người tham dự buổi lễ.

GS.TS. Đặng Vũ Bình - người hướng dẫn khoa học đã lên phát biểu, nhận xét và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của NCS. Saykham trong cả quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. Thông qua đó, người hướng dẫn khoa học đã cảm ơn Đảng ủy, BGĐ Học viện, Khoa Chăn nuôi, các thành viên Hội đồng, các đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện và hỗ trợ NCS trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

* Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, và đóng góp mới của luận án:

Ý nghĩa khoa học: Đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà HC và tổ hợp lai giữa gà HC với gà LP trong điều kiện chăn nuôi của Lào. Kết quả nghiên cứu đóng góp thêm tư liệu cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học về đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà HC và tổ hợp lai giữa gà HC với gà LP.

Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp các thông tin khoa học về đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà HC và tổ hợp lai giữa gà HC với gà LP; Mở ra khả năng ứng dụng việc lai tạo giữa gà HC với gà LP, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi gà tại các nông hộ của Lào.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện đánh giá cao về tính khoa học và ứng dụng thực tiễn của đề tài, đồng thời công nhận kết quả bảo vệ luận án, NCS. Saykham Souksanith xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ. Đề nghị Giám đốc học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi cho NCS. Saykham Souksanith sau khi NCS hoàn thành những yêu cầu chỉnh sửa của Hội đồng.

Sau khi Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện hoàn thành nhiệm vụ. GS.TS. Phạm Văn Cường - Phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng NCS. Saykham Souksanith đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Thầy Cường cũng gửi lời cảm ơn tới các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện, Khoa Chăn nuôi, các phòng ban chức năng, các cơ quan tổ chức đã tích cực hỗ trợ NCS. Saykham Souksanith trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu và hy vọng có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các thành viên Hội đồng về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Học viện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 GS.TS. Phạm Văn Cường phát biểu chúc mừng NCS. Saykham Souksanith

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Saykham Souksanith đã bế mạc lúc 12:00 cùng ngày.

Khoa Chăn nuôi