\r\n

\r\n Tropentag là một hội thảo liên ngành, có định hướng phát triển. Hội thảo hướng tới nhiều vấn đề như quản lý tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thực phẩm, dinh dưỡng và các ngành liên quan đến phát triển nông thôn, sử dụng tài nguyên bền vững và giảm nghèo trên toàn thế giới.

\r\n

\r\n             Tropentag là một hội thảo được ATSAF e.V tổ chức hàng năm trên cơ sở hợp tác với các trường đại học châu Âu từ năm 1197, có khoảng 70 quốc gia tham dự. Các báo cáo tham luận chủ chốt đến từ Imperial College London, Ohio State University, Tewolde Berhan (World Future Council), Ravinder Raul Singh Malik (IWMI), University of Georgial.

\r\n

\r\n             Thời gian: 05 – 07/10/2011

\r\n

\r\n             Địa điểm:Trường Đại học Bonn – CHLB Đức

\r\n

\r\n             Đại biểu: Sinh viên đang học/làm việc tại một trường đại học châu Âu

\r\n

\r\n Với tư cách báo cáo viên (student reporter), sinh viên tham dự và thảo luận thông qua một trang web quốc tế trong 02 ngày hội thảo vào tháng 9 hoặc tháng 10/2011.  Từ ngày 05 – 07/10/2011, báo cáo viên sẽ làm việc trong nhóm liên ngành   gồm 12 sinh viên quốc tế liên tục phát triển một trang web đa tác giả có bài luận và hình ảnh. Sinh viên có nhiệm vụ tóm tắt các nội dung thảo luân, bài tham luận phản ánh xu hướng hiện nay, các chuyên đề mang tính thời sự hoặc những vấn đề cấp thiết trong suốt hành trình hội thảo.

\r\n

\r\n 4. Tiêu chuẩn:

\r\n

\r\n            1. Thông thạo tiếng Anh;

\r\n

\r\n             2. Là sinh viên của một trường đại học châu Âu có quan tâm đến các chuyên mục của Tropentag;

\r\n

\r\n             3. Có kỹ năng cơ bản về phỏng vấn, viết bài và/hoặc kỹ năng sử dụng web 2.0 social networks.

\r\n

\r\n 5. Hỗ trợ tài chính: Đi lại quốc tế, ở, phí đăng ký hội thảo.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 6. Hồ sơ dự tuyển:

\r\n

\r\n -          CV mô tả ngắn gọn kinh nghiệm cá nhân ở những lĩnh vực phù hợp;

\r\n

\r\n -          Thư trình bày lý do dự tuyển (tối đa 0.5 trang);

\r\n

\r\n -          Chuyên mục quan tâm nhất: (1) Marginal land and marginal people, (2) Development on the margin and nature protection, (3) Resource use and ecosystem services, (4) Perspective for development on the margin, (5) keynote presentations;

\r\n

\r\n -          Kỹ năng/sở thích sử dụng các phương tiện truyền thong (visual/social medium).

\r\n

\r\n 7. Thời hạn dự tuyển: Ngày 01/7/2011.

\r\n

\r\n 8. Liên hệ và tham khảo thông tin: ATSAF: email: studentreporter@atsaf.de hoặc/và website: http://www.atsaf.de/download/atsaf-student-reporters-Call-for-Applications-2011.pdf.

\r\n

\r\n             Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đáp ứng đượccác tiêu chuẩn trên tham gia chương trình.

\r\n

\r\n             Trân trọng cảm ơn.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n