\r\n Văn phòng đại diện Yamagata tại Hà Nội là một dự án của Trường Đại học Yamagata, Nhật Bản, được thành lập theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Yamagata (YU) và Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội (HUA) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phát triển giao lưu tri thức và văn hoá giữa hai trường.
\r\n

\r\n Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội tìm kiếm cơ hội học tập tại Nhật, Văn phòng phối hợp cùng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, HUA sẽ tổ chức Hội thảo “Cơ hội du học tại Trường Đại học Yamagata, Nhật Bản”.

\r\n

\r\n Thời gian:  9h00 – 11h00 ngày 13/5/2011

\r\n

\r\n Địa điểm:  Phòng Hội thảo, Nhà Hành Chính

\r\n

\r\n Thành phần tham gia: Cán bộ, sinh viên.

\r\n

\r\n Phí tham gia hội thảo: Miễn phí

\r\n

\r\n Nội dung:

\r\n

\r\n ·         Giới thiệu về Văn phòng đại diện của YU tại Hà Nội,

\r\n

\r\n ·         Chương trình liên kết giữả HUA và YU,

\r\n

\r\n ·         Cơ hội du học và miễn, giảm học phí tại YU,

\r\n

\r\n ·         Giới thiệu về trường YU,

\r\n

\r\n ·         Các ngành học, chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học hiện có,

\r\n

\r\n ·         Giới thiệu về đào tạo cao học ngành Nông học (sinh viên Nhật Bản trình bày),

\r\n

\r\n ·         Chia sẻ kinh nghiệm học tập và sinh sống tại Nhật Bản (TS. Nguyễn Thị Lan – giảng viên khoa Thú y, HUA trình bày),

\r\n

\r\n ·         Cuộc sống, văn hóa và giao lưu quốc tế từ góc nhìn của sinh viên…

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Phòng KHCN & HTQT trân trọng thông báo cán bộ và sinh viên Trường quan tâm tham gia Hội thảo. Thông tin về Hội thảo và liên hệ đăng ký xin gửi đến: Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Văn phòng đại diện Trường ĐH Yamagata, tầng 2, Thư viện Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, tel: 04-38760240, DĐ: 01.666666.959email: thuha301088@yahoo.co.jp.
\r\n

\r\n