\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Hội thảo du học Hoa Kỳ và các lớp luyện thi SAT, GRE, TOEFL hè 2011

\r\n

\r\n _____________________

\r\n

\r\n Viện Nghiên cứu văn hóa và giáo dục Việt Nam (Institute for Vietnamese Culture and Education – IVCE) là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ được thành lập năm 2000. Mục tiêu của IVCE là thúc đẩy văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, tạp chí sử dụng tiếng Việt, giúp đỡ sinh viên Việt Nam tiếp cận giáo dục phổ thông hoặc/và giáo dục đại học thông qua các chương trình học bổng và trao đổi sinh viên, thúc đẩy trao đổi văn hóa và giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ, tổ chức các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

\r\n

\r\n Các chương trình hội thảo du học Hoa Kỳ do IVCE xây dựng từ năm 2002 để giúp học sinh, sinh viên, người đi làm, cán bộ giảng dạy cách thức nộp hồ sơ nhập học, tìm học bổng và thong tin tổng quát về du học Hoa Kỳ. Các chương trình hội thảo dành cho bậc phổ thông trung học, đại học, sau đại học và các chuyên ngành y khoa, luật, kiến trúc.

\r\n

\r\n  IVCE thông báo các chương trình hội thảo du học Hoa Kỳ và các lớp luyện thi SAT, GRE, TOEFL và tiếng Anh nhằm nâng cao trình độ Anh ngữ cho sinh viên Việt Nam trong dịp hè 2011.

\r\n

\r\n 1.       Hội thảo:

\r\n

\r\n Thời gian: 8 giờ 30 thứ bảy, ngày 25/6/2011

\r\n

\r\n Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà D, Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi)

\r\n

\r\n Đối tượng tham gia:Sinh viên, cán bộ Trường.

\r\n

\r\n Liên hệ: IVCE: email: nhipsong@ivce.org.

\r\n

\r\n             Lưu ý: Vui lòng mang theo tai liệu du học Hoa Kỳ của IVCE khi đến hội thảo (in từ trang web của IVCE: http://www.ivce.org/study.php?studyid=0000000002).

\r\n

\r\n 2.       Luyện thi SAT, GRE, TOEFL và tiếng Anh:

\r\n

\r\n Người hướng dẫn: Sinh viên Việt kiều xuất sắc của Hoa Kỳ.

\r\n

\r\n Thời gian

\r\n

\r\n ·         Tháng 6 (ngày 6-30): 02 lớp TOEFL, học từ thứ hai đến thứ năm, 1.5 giờ/buổi;

\r\n

\r\n ·         Tháng 7 (ngày 11-29): 4 lớp TOEFL và 01 lớp GRE, 01 lớp SAT, học từ thứ hai đến thứ sáu, 1.5 giờ/buổi;

\r\n

\r\n ·         Tháng 8 (ngày 1-25)L 3 lớp TOEFL và 02 lớp GRE, 01 lớp SAT, học từ thứ hai đến thứ năm, 1.5 giờ/buổi.

\r\n

\r\n Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

\r\n

\r\n Lệ phí: 500 ngàn đồng/tháng

\r\n

\r\n Liên hệ đăng ký: Chị Hương (tel: 38682163, email: huongnl-ctes@mail.hut.edu.vn).

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia.

\r\n

\r\n Trân trọng cảm ơn.

\r\n