Năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU), Đại học Chungnam (CNU) và Trường Đại học Emporia State, Mỹ (ESU). 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo 

Được xây dựng dựa trên những yếu tố vượt trội của hai chương trình giáo dục Hàn – Việt, Mỹ - Việt, chương trình đồng cấp bằng giúp sinh viên hai nước có cơ hội được giao lưu, học tập, qua đó đào tạo những kỹ sư/cử nhân ưu tú trong các lĩnh vực Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi và Ngôn ngữ Anh (xem chi tiết tại đây).

Sinh viên theo học chương trình đồng cấp bằng sẽ được học tập, nghiên cứu tại hai nước bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và hệ thống học liệu phong phú; Được cấp hai bằng đại học chính quy của Học viện và của KNU hoặc CNU hoặc ESU khi tốt nghiệp; Có cơ hội tuyển thẳng học thạc sĩ và tiến sĩ sau khi hoàn thành chương trình đại học chính quy;

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo 

Sinh viên theo học chương trình đồng cấp bằng được giới thiệu việc làm tại các cơ quan nhà nước, công ty nước ngoài và doanh nghiệp/tập đoàn trong nước và quốc tế.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Emporia State, Mỹ (ESU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Emporia State, Mỹ (ESU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo

TT QHCC&HTSV