Với 6 ngành đạt chuẩn đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn vươn tầm khu vực và quốc tế.

 
leftcenterrightdel
 

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng với nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế, các chương trình đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thường xuyên được tự đánh giá, rà soát, cải tiến và đổi mới theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Hiện nay, Học viện đã có 06 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế theo AUN-QA, tiếp tục kiểm định 04 chương trình vào cuối năm 2022.

Học viện lọt Top 7 bảng xếp hạng các trường đại học ở Hà Nội với điểm số đo lường sự hài lòng của người học là 4,4/5.0 điểm (theo UniversityGuru năm 2022), Top 3 bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam (theo Webometrics năm 2017). Không chỉ khẳng định vị thế trong nền giáo dục nước nhà, Học viện đang từng bước thực hiện khát vọng vươn tầm khu vực và tiệm cận với các tiêu chuẩn giáo dục trên thế giới, từng bước ghi tên mình lên bản đồ chất lượng trên nhiều lĩnh vực. Đây là thách thức nhưng đồng thời cũng chính là cơ hội để Học viện thể hiện bản lĩnh tiên phong của một trường đại học hàng đầu.

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng

Sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất lượng thông qua các phần mềm và số hóa thông tin minh chứng, công tác đảm bảo chất lượng của Học viện tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị trong tình hình mới. Đây cũng chính là công cụ đắc lực giúp Học viện duy trì hệ thống quản lý chất lượng, tạo nền tảng vững chãi cho các hoạt động đánh giá chất lượng bên ngoài theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

leftcenterrightdel
Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội

Không ngừng cải tiến chương trình đào tạo 

Học viện đã triển khai đồng bộ và liên tục các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo. Đây là kế hoạch hành động dựa theo mục tiêu phát triển bền vững - lấy người học làm trung tâm, lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan - để cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động và sự phát triển của xã hội.

 

Ghi dấu trên các diễn đàn học thuật

Với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, trên 90% giảng viên được đào tạo từ các nước có nền khoa học tiên tiến trên thế giới, đây là cơ sở để Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn có tính ứng dụng. Giai đoạn 2019-2021, Học viện đã công bố 1.840 bài báo khoa học, trong đó có 1.214 bài báo trong nước và 626 bài báo quốc tế, với 428 bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus; 39 đề tài cấp quốc gia; 164 đề tài cấp Bộ, nghiên cứu cơ bản, đề tài địa phương; 562 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên; được công nhận 13 giống cây trồng mới, 05 tiến bộ kỹ thuật và 22 sản phẩm đăng ký giải pháp hữu ích/sở hữu trí tuệ.

leftcenterrightdel
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định "Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học"

Theo hệ thống xếp hạng AD-Index (Alper-Doger Scientific Index), Học viện Nông nghiệp Việt Nam xếp thứ 23/126 trường đại học, cơ sở nghiên cứu của Việt Nam - là điển hình cho việc thành tựu học thuật của Học viện đã và đang được khẳng định ở tầm quốc tế.

Học viện còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, thu hút các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học trong nước và quốc tế tham dự. Bên cạnh đó, nhà khoa học, giảng viên Học viện cũng tích cực tham gia báo cáo tại các diễn đàn trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên không khí trao đổi học thuật sôi nổi và cởi mở.