\r\n  Trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu được triển khai tại Đông Nam Á, Trường Đại học tổng hợp Hohenheim, CHLB Đức và Viện Quản lý tài nguyên nước quốc tế đang tuyển nghiên cứu sinh theo chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường ĐHTH Hohenheim kết hợp thực hiện đề tài nghiên cứu thuộc nội dung dự án trên tại các vùng nông thôn của Lào và Việt Nam

\r\n

\r\n  Số lượng học bổng: Lào: 01 suất, Việt Nam: 01 suất.

\r\n

\r\n Tiêu chuẩn:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Đã tốt nghiệp cao học trong các lĩnh vực nông nghiệp, dinh dưỡng, xã hội, kinh tế hoặc chính sách, hoặc trong những lĩnh vực liên quan tại một trường đại học. Ứng viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, kinh tế hoặc các ngành khoa học xã hội khác được ưu tiên.
 • \r\n
 • \r\n Thành tích học tập ở trình độ cao học đạt hạng khá trở lên (tương đương điểm B)
 • \r\n
 • \r\n Ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu trong những lĩnh vực được đề cập trên, có khả năng thực hiện nghiên cứu tại những vùng sâu, vùng xa và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và đa văn hóa.
 • \r\n
 • \r\n Ứng viên phải đạt trình độ tiếng Anh quốc tế TOEFL 213 (trên máy tính)/550 (trên giấy)/79 (trên internet) hoặc IELTS tương đương. Kết quả thi chính thức mới được chấp nhận.
 • \r\n
 • \r\n Các tiêu chuẩn cụ thể khác xin tham khảo thêm tại www.uni-hohenheim.de/61560.html?&L=1.
 • \r\n
\r\n

\r\n Hồ sơ:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Thư liệt kê các giấy tờ trong hồ sơ ứng tuyển gửi kèm theo, đồng thời mô tả được sự quan tâm và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất và nước, sơ yếu lý lịch
 • \r\n
 • \r\n Bảng điểm (quét ảnh) cao học và đại học,
 • \r\n
 • \r\n Kết quả thi tiếng Anh (quét ảnh).
 • \r\n
\r\n

\r\n Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Dr. Manfred Zeller, Professor of Rural Development Theory and Policy, Faculty of Agriculture Sciences, University ofHohenheim, email: katharina.mayer@uni-hohenheim.de.

\r\n

\r\n             Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế  trân trọng thông báo các đơn vị đề cử cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Danh sách đề cử xin gửi về Phòng KHCN và HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, tel: 62617533, email: tttphuong@hua.edu.vn) để theo dõi và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nội dung tham khảo

\r\n