Sáng ngày 12/01/2018, lãnh đạo Học viện đã có buổi làm việc với khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh để nghe trình bày về các đề án đào tạo thực tập, thực hành mô phỏng liên quan đến chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp dành cho sinh viên.

Dự buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các ban chức năng, Ban chủ nhiệm khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh và trưởng các bộ môn trong khoa.


Hai đề án được trình bày tại buổi làm việc là: Đề án Đào tạo Kế toán – Kiểm toán thực hành theo mô hình kế toán mô phỏngĐề án đào tạo thực tập, thực hành mô phỏng Quản trị doanh nghiệp. Dựa trên thực tiễn hiện nay, sinh viên Học viện đang thiếu các kỹ năng thực hành, chưa đáp ứng tốt được yêu cầu làm việc của doanh nghiệp hay nhà tuyển dụng, vì vậy, mục tiêu của các đề án này là nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường tiếp cận công việc trong thực tiễn, tổng hợp kiến thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên thông qua thực hành; đem lại trải nghiệm thực tế và sâu sắc cho sinh viên cũng như tính hiệu quả trong học tập.


Hai đề án này đã được gửi đến Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện để xin ý kiến góp ý. Các ý kiến đều nhất trí với các đề án đưa ra, tuy nhiên một vấn đề nữa được đặt ra là khi đưa đề án vào áp dụng thực tiễn thì cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Học viện. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp cùng với những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc để lãnh đạo Học viện, nhóm nghiên cứu cùng những cá nhân liên quan tìm ra được phương án hợp lý, hữu hiệu nhất.

Sau buổi làm việc này, cùng với các đề án truyền thông, văn hóa học đường..., Giám đốc Học viện sẽ chọn ra những đề án mang tính khả thi cao và có thể sớm đưa vào triển khai.

Ban CTCT&CTSV