Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Công đoàn Học viện qua các giai đoạn.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong việc xây dựng và nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ giảng viên, đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên và người lao động, góp phần phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, làm rạng rỡ thêm truyền thống giáo dục và đào tạo của Học viện trong hơn nửa thế kỉ qua.

Từ những ngày đầu thành lập, trong hoàn cảnh đất nước còn chia cắt, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, tổ chức Công đoàn được giao nhiệm vụ tham gia quản lí chuyên môn, đồng thời phải quan tâm tới đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các hoạt động tập thể, phong trào khác, góp phần thúc đẩy cán bộ, giảng viên, một lòng chăm lo cho sự nghiệp trồng người, đồng thời đóng góp công sức vào việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong những năm tháng đó, về phương diện chuyên môn, tổ chức Công đoàn Học viện đã phát động phong trào cải tiến giáo trình và giáo án, tổ chức những buổi giảng mẫu, qua đó hội thảo đúc rút kinh nghiệm, phát huy vai trò của giáo viên giỏi, bồi dưỡng kinh nghiệm cho giáo viên mới. Mặt khác, tổ chức Công đoàn Học viện còn khuyến khích lập các tổ Lao động XHCN ở các khoa. Bầu không khí thi đua rộn rã xuất hiện trong toàn Học viện.

Trong những năm tháng giặc Mỹ tăng cường đánh phá Hà Nội, nhiệm vụ của giảng viên càng nặng nề hơn, vừa giảng dạy, nghiên cứu khoa học vừa làm nhiệm vụ chiến đấu. Tập thể giảng viên, sinh viên đoàn kết, duy trì thành một khối, vững chắc trước sự khốc liệt của chiến tranh. Tổ chức Công đoàn vừa tham gia quản lí chuyên môn, vừa tham gia cải thiện đời sống. Có lúc, việc cải thiện đời sống nổi bật lên, như trong thời gian sơ tán, vấn đề thức ăn, chất đốt trở thành nỗi lo âu lớn đối với những người lãnh đạo tổ chức Công đoàn.

Đất nước thống nhất, cả nước bắt tay vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, hàn gắn những nỗi đau chiến tranh. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cũng ngập tràn trong không khí chiến thắng hào hùng của dân tộc, nhưng cũng đứng trước nhiệm vụ mới nặng nề. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, hơn 100 cán bộ giảng viên Học viện đã được điều động vào miền Nam công tác, tổ chức Công đoàn đã phải tích cực động viên, giúp đỡ đội ngũ cán bộ, giảng viên trước những nhiệm vụ mới, đồng thời phải duy trì được nhiệm vụ về chuyên môn cũng như chăm lo tới đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, giảng viên. Được sự giúp đỡ, phối kết hợp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng các tổ chức đoàn thể khác, Công đoàn Học viện đã hoàn thành nhiệm vụ và ngày càng phát triển vững mạnh.

Công đoàn Học viện đã thực hiện được nhiều phong trào thành công như: Thi đua dạy tốt, phục vụ tốt; nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Bằng nhiều việc làm thiết thực, công đoàn các cấp trong Học viện cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc đã nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ giảng viên, tổ chức các hoạt động thường trực nhằm ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ giảng viên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ trương và kế hoạch công tác của Học viện. Đội ngũ cán bộ giảng viên có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kế hoạch của năm học.

Trong nhiệm kỳ XXXI, Công đoàn Học viện chính thức chuyển sinh hoạt về Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn Học viện đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh lần 2; triển khai thí điểm tự chủ và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện (12/10/1956 - 12/10/2016).

Được sự chỉ đạo, hỗ trợ hiệu quả của Công đoàn cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Công đoàn Học viện đã phát huy tốt vai trò là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi cho cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn, thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách cho người lao động. Hoạt động phong trào của công đoàn Học viện đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các phong trào thi đua do Công đoàn chủ trì và phát động rộng rãi trên nhiều mặt như: nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thiện nguyện xã hội, nữ công… Các phong trào được tổ chức phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế của Học viện, đồng thời luôn đưa ra những tiêu chí cụ thể, gắn quyền lợi của cán bộ viên chức vào các phong trào chung nhằm khích lệ, động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Học viện. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Học viện liên tục đạt dạnh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm học 2014-2015, Công đoàn Học viện đã được nhận Cờ thi đua do Công đoàn NN&PTNT trao tặng. Nhiều cá nhân và tập thể của Học viện vinh dự được nhận Bằng khen của Công đoàn ngành về các thành tích xuất sắc trong hoạt động. Trong cả nhiệm kỳ qua đã có 25 Công đoàn bộ phận, 64 cá nhân đã được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn, Công đoàn NN&PTNT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hàng năm có khoảng 93% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Học viện liên tục đạt dạnh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Trải qua 31 nhiệm kì hoạt động, nội dung và hình thức hoạt động của Công đoàn Học viện ngày càng đa dạng, hiệu quả, phù hợp với các đơn vị cơ sở, thu hút được sự tham gia đông đảo của các công đoàn viên. Với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong Học viện và sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong mọi hoạt động của Học viện. Các hoạt động giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được chú trọng và đáp ứng được sự kì vọng của đông đảo công đoàn viên và người lao động.

Với những thành tích đạt được trong những nhiệm kì đã qua, bằng tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn Học viện và sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn Học viện sẽ tiếp tục lãnh đạo, tổ chức hoạt động của Công đoàn đạt nhiều thành công mới./.