Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật… Ngày 3/10/2020,  Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức lớp học “Lớp học về sinh hoạt công dân – sinh viên các khóa 62, 63, 64 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, năm học 2020 – 2021” tại Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng 207. Tham gia giảng dạy và đối thoại tại lớp là các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị & Xã hội, Khoa Sư Phạm và Ngoại ngữ, cán bộ của Ban Quản lý đào tạo, Ban CTCT&CTSV, cán bộ của TT Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế.

leftcenterrightdel
Sinh viên các khóa K62, 62, 64 - Khoa SP&NN tham dự lớp học 

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số: 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020. Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã triển khai “Lớp học về sinh hoạt công dân – sinh viên” với mục tiêu: Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục. Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trước hết là quyền lợi và trách nhiệm trong học tập bậc đại học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên; nắm được phương hướng nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch đào tạo và nhu cầu của xã hội; có được các kiến thức, kỹ năng sống; hiểu biết về Học viện, yêu trường, yêu nghề…

leftcenterrightdel
 Thầy Đặng Xuân Phi - TT NN&ĐTQT trao đổi với sinh viên

Lớp học về sinh hoạt công dân – sinh viên các khóa 62, 63, 64 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, năm học 2020 – 2021 bao gồm các nội dung: Tình yêu quê hương, đất nước; lý tưởng, hoài bão và ý thức trách nhiệm công dân; Tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh trật tự …; Vấn đề việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên; Công tác đào tạo, công tác sinh viên, khai thác thông tin thư viện; Hoạt động bổ trợ cho sinh viên, công tác đoàn hội, câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa; Làm bài thu hoạch cá nhân.

Những nội dung, kiến thức trong lớp học về sinh hoạt công dân – sinh viên sẽ trang bị những kiến thức, định hướng ngành nghề đào tạo tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, cũng như đường lối và chủ trương chung của Học viện. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình học bổng cho sinh viên…