Thông báo đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (đợt chính kỳ 2 năm học 2019 – 2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo của học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Khoa Nông học đề nghị những sinh viên có nguyện vọng thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (đợt chính của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020) làm đơn theo mẫu  và nộp tại P205 - Khoa Nông học trước 17h00 ngày 12/11/2019.

Điều kiện được làm KLTN như sau:

+Tích lũy ít nhất 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2,00 tại thời điểm xét.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên

 

BCN khoa Nông học