\r\n  

\r\n

\r\n Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường, ngày 19/12/2012, Ban Thường vụ Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV.

\r\n

\r\n Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Vũ Văn Liết – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Đức Viên – Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Vũ Ngọc Huyên - Thường trực Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng CTCT-CTSV; Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các công đoàn bộ phận.

\r\n

\r\n Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày báo cáo kết quả công tác công đoàn từ đầu nhiệm kỳ 30 (2010 – 2013) đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đến nay, Công đoàn Trường đã cơ bản hoàn thành 5 chương trình nhiệm vụ đã được Đại hội Đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ 30 thông qua. Hoạt động công đoàn đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong trường đại học, xứng đáng là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần tích cực vào quá trình ổn định, phát triển và giữ gìn uy tín của trường trọng điểm quốc gia. Trên cơ sở những kết quả đã thực hiện được, căn cứ vào nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 30, Công đoàn trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các công việc cụ thể trong năm 2013.

\r\n

\r\n Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Ngân – Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường trình bày Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIII tại Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 – 2018), các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và góp ý cho Dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIII tại Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

\r\n

\r\n Hội nghị đã bầu đồng chí Vũ Văn Liết – Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Cúc – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường là đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV.

\r\n

\r\n Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao của các Đại biểu tham dự.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Đồng chí Lê Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo kết quả công tác công đoàn từ đầu nhiệm kỳ 30 (2010 – 2013) đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn từ nay đến hết nhiệm kỳ tại Hội nghị

\r\n