HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

mời tham dự Hội thảo “Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học”

do Văn phòng cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức

________________________

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Hội thảo “Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học” dành cho khu vực Hà Nội do Văn phòng cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội tổ chức như sau:

Thời gian: ngày 25 tháng 05 năm 2019 (từ 8h30 đến 18h00)

Địa điểm: Trung tâm Việt ĐứcTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt/Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chuyên gia: PGS. TS. Nguyễn Thị Tường Anh, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học trẻ hay nghiên cứu sinh tương lai quan tâm tới kỹ năng viết đề cương nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, muốn tìm hiểu cách viết đề xuất nghiên cứu và lập dự toán kinh phí đề tài để gửi tới các quỹ tài trợ trong nước và quốc tế.

Ngôn ngữ sự kiện: Tiếng Anh và tiếng Việt

Thời hạn đăng ký tham dự: đến hết ngày 17 tháng 05 năm 2019 tại:

https://de.surveymonkey.com/r/Proposalwritinghn2 

Hội thảo miễn phí tham gia cho các đại biểu tuy nhiên có giới hạn số lượng người tham dự là 20 người. Nếu số lượng đăng ký vượt quá con số này, BTC sẽ tiến hành lựa chọn người tham dự dựa vào thông tin và lý do muốn tham dự hội thảo thông qua bản đăng ký online.

 Lưu ý: Trước khi tham dự hội thảo, các đại biểu cần tự chuẩn bị trước bản phác thảo đề cương nghiên cứu của mình, vì tất cả nội dung đều thực hành trên đề cương của chính cán bộ tham dự.

Chương trình chi tiết và mẫu đề cương nghiên cứu xin xem tại trang web của DAAD Việt Nam: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2019/05/09/scientific-proposal-writing-seminar-in-hanoi-2/

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ của Học viện quan tâm đăng ký tham gia sự kiện trên.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN Nguyễn Thị Bích Thủy