HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 37/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Đông Nam Á trong thế giới ngày nay năm 2020

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Kyushu - Nhật Bản, phía bạn thông báo Chương trình Đông Nam Á trong thế giới ngày nay năm 2020 (As TW). Đây là một chương trình nghiên cứu quốc tế tập trung các vấn đề về Đông Nam Á và Đông Á. AsTW đã được đưa ra vào tháng 3 năm 2009 tại Thái Lan. Từ năm 2009 đến 2011, AsTW được Đại học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học Mahidol (Thái Lan) đồng tổ chức. Từ năm 2012 đến 2014, Đại học Kyushu phối hợp với Đại học Ateneo de Manila (Philippines) tổ chức AsTW tại Philippines. Từ năm 2015 đến 2017, AsTW được tổ chức tại Đại học Quốc gia Việt Nam. Năm 2018, AsTW đã được đồng tổ chức với Đại học Malaya (Malaysia) và As TW 2020 sẽ là AsTW cuối cùng tại Đại học Malaya. Các trường đại học hợp tác trong chương trình AsTW nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ban thư ký ASEAN và AUN.

Đối tượng: sinh viên đaị học trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn dự tuyển

- Trên 18 tuổi;

- Có học lực tốt (kết quả học tập đạt ít nhất là 3.0/4.0 (thang 4.0) hoặc B (hệ điểm chữ) hoặc 7.5/10 (thang 10);

- Thông thạo tiếng Anh cho mục đích học tập;

- Tiếp tục học tại trường đại học cử đi sau khi kết thúc chương trình AsTW.

Yêu cầu: Để hoàn thành chương trình AsTW, sinh viên phải đăng ký hai khóa học gồm  Nghiên cứu về Đông Nam Á (ASEAN Studies - AS) và Văn hóa, ngôn ngữ Đông Nam Á (Asian Languages ​​& Cultures - ALC) để lấy tín chỉ và tham gia vào tất cả các sự kiện chính thức của khóa học. Sinh viên đáp ứng tất cả các yêu cầu của AsTW sẽ được trao chứng nhận do Đại học Kyushu và một trường đại học đối tác cấp.

Cấu trúc chương trình: Chương trình AsTW bao gồm các khóa học AS và ALC, kèm thêm các chuyến đi học ngoại khóa nên sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội học tập phong phú và độc đáo. Tham gia khóa học AS, sinh viên sẽ được mở rộng kiến ​​thức và hiểu biết sâu sắc hơn về hợp tác ASEAN và ASEAN ASEAN+3 thông qua các khóa học AS. Một phần có giá trị của chương trình là cơ hội tiếp cận các chủ đề ASEAN và Đông Á từ các quan điểm khác nhau. Khóa học ALC cung cấp cho sinh viên trải nghiệm học tập ngôn ngữ châu Á chuyên sâu được thiết kế để xây dựng sự thành thạo ngôn ngữ đã chọn và để giúp tiếp thu kiến ​​thức cơ bản về văn hóa liên quan theo cách tiếp cận tích hợp. Sinh viên sẽ có được sự hiểu biết chung về văn hóa và bối cảnh xã hội học của từng ngôn ngữ. Vào cuối mỗi khóa học, sinh viên dự kiến ​​sẽ phát triển một số kỹ năng cơ bản về nghe và nói cũng như hiểu biết về cách ứng xử hàng ngày trong môi trường văn hóa thích hợp. Sự kết hợp giữa các nghiên cứu AS và ALC sẽ góp phần giúp sinh viên hiểu biết tổng hợp về cộng đồng ASEAN và Đông Á.

Thời lượng chương trình: 02 tuần (22/02/2020 - 05/3/2020).

Hỗ trợ tài chính:

Đại học Kyushu cấp một số lượng học bổng giới hạn cho sinh viên từ các nước ASEAN có thành tích học tập xuất sắc. Tất cả các ứng viên được xem xét nhưng ưu tiên sẽ được dành cho sinh viên có quốc tịch ASEAN và hiện đang học tại một quốc gia ASEAN. Học bổng không bao gồm chi phí đi lại đến và đi từ Kuala Lumpur, giao thông địa phương và chi phí cá nhân. Việc xét cấp học bổng sẽ dựa trên cơ sở cạnh tranh, tập trung vào các ứng viên có thể đóng góp nhiều nhất cho các động lực đa văn hóa trong và ngoài lớp học. Đại học Kyushu và Đại học Malaya sẽ đưa ra quyết định về người nhận học bổng.

Thời hạn dự tuyển:

- Nộp hồ sơ điện tử: Muộn nhất ngày 11/10/2019;

- Nộp hồ sơ in: Muộn nhất ngày 27/10/2019 (thời hạn Ban tổ chức chương trình nhận được hồ sơ).

Thông tin chương trình và mẫu hồ sơ dự tuyển: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/index.htm.

Liên hệ, giải đáp thông tin:

1) Các nước ASEAN: International Student Centre, University of Malaya, Level 1, Block G Perdanasiswa Complex 50603 Kuala Lumpur Malaysia, Tel. +60-3-7967-7712 / Fax. +60-3-7967-7710, Email:adiyusran@um.edu.my

2) Các nước khác: AsTW Office, International Student Exchange Division, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395 Japan, Tel. +81-92-802-2283 / Fax. +81-92-802-2287, Email: astw-program@jimu.kyushu-u.ac.jp.

Nộp hồ sơ dự tuyển: Sinh viên nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ bản in đến Ban tổ chức chương trình theo thời hạn nêu trên. Bản scan hồ sơ dự tuyển được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên