HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 70 /TB-VPHV

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển lao động trực giảng đường 


Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 69/TTr-VPHV ngày 27 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 01 lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:

1.     Đối tượng: là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

2.     Yêu cầu công việc:

- Trực giảng đường theo lịch phân công

- Bấm chuông giờ học. Quản lý, kiểm tra, bàn giao cho mượn máy móc thiết bị các phòng học.

- Vệ sinh giảng đường, phòng chờ.

- Đề xuất, nhận, cấp phát, quản lý vật tư hàng tháng.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 09/5/2018 đến 23/5/2018 (trong giờ hành chính)

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 100 - Giảng đường E, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

5. Hồ sơ bao gồm:

-  Đơn xin đi làm;

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng;

-  Bản sao bằng tốt nghiệp;

-  Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng;

-  Bản sao Giấy khai sinh;

-  Bản sao CMND, hộ khẩu;

-  4 Ảnh 3x4

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Công Tiệp