HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU TĂNG TRƯỞNG XANH

----------------------------

Số: 01/TB-AGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động làm việc tại Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh. Cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng

Số lượng 7 người (Phòng thí nghiệm Phân tích, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng kế toán, Phòng chuyển giao CN và Đào tạo)

2. Yêu cầu kỹ năng/kinh nghiệm

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học các ngành: Hoá học, CNTP, Quản lý đất đai, Đo đạc, Trắc địa, Kế toán, Makerting, Truyền thông (ưu tiên người có kinh nghiệm).

- Có nhận thức nhanh, tư duy sáng tạo, nhiều ý tưởng mới.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi cầu tiến.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc.

- Lập kế hoạch và thực hiện công việc và các nội dung theo chiến lược, sẵn sàng đi công tác làm việc ở địa phương.

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích, giải quyết công việc và chịu được áp lực cao.

- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá, ưu tiên có kinh nghiệm.

3. Quyền lợi/chế độ đãi ngộ:

- Mức lương theo qui định của Nhà nước + lương thoả thuận tùy theo kinh nghiệm.

- Công việc ổn định, chế độ bảo hiểm, nghỉ phép năm, khám sức khỏe…như cán bộ của các đơn vị trong Học viện.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, được chủ động công việc, không quản lý về thời gian.

- Nhiều cơ hội thăng tiến và được tạo điều kiện tối đa để phát triển các khả năng cá nhân.

4.  Hồ sơ tuyển dụng

- Đơn xin việc viết tay.

- Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6 (có xác nhận cơ quan chức năng).

- Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan: (bản sao có công chứng).

- CMND (bản sao có công chứng).

- Giấy khám sức khỏe.

5.  Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/3/2021

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

Liên hệ: Dương Thị Mừng (0964939816)

Email: agg@vnua.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Websitehttp://www.vnua.edu.vn

- Lưu: VT, TCCB.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Hiệp