HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC

____________

Số : 07 /TB-NH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 48/TTr-NH ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Khoa Nông học về việc tuyển dụng kỹ sư phục vụ thực hành, thực tập tại Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học. Đơn vị thông báo tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

2. Vị trí việc làm

- Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ thực tập, thực hành cho các môn học do bộ môn Côn trùng phụ trách, duy trì và bảo quản tiêu bản, mẫu vật côn trùng; nhân nuôi các loài côn trùng phục vụ thực tập, thực hành; quản lý thiết bị thực hành, thực tập, duy trì hoạt động phòng thí nghiệm.

3. Điều kiện dự tuyển

-    Có phẩm chất đạo đức tốt;

-    Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên ngành Bảo vệ thực vật;

-    Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn để đảm bảo công việc đồng ruộng, trong phòng thí nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học;

-    Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

-    Thành thạo tin học văn phòng;

-    Tuổi dưới 30;

Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực côn trùng từ 6 tháng trở lên.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc (viết tay);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh 4x6);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- Giấy khám sức khỏe có thời hạn trong vòng 6 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng).

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 09/6/2022 - 29/6/2022.

Lưu ý: bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại).

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 201, Nhà A khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam- Thị trấn Trâu Quỳ- Huyện Gia Lâm- Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.8276.473 ( liên hệ trong giờ hành chính).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TRƯỞNG KHOA

 

 

Trần Văn Quang