HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC

______________

Số: 08/TB-NH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

                    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 74/TTr-NH ngày 07 tháng 06 năm 2022 của Khoa Nông học về việc tuyển dụng kỹ sư phục vụ thực hành, thực tập tại Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học (PPTN&TKSH), Khoa Nông học. Đơn vị thông báo tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

2. Vị trí việc làm

- Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ thực tập, thực hành cho các môn học do bộ môn PPTN& TKSH phụ trách; Duy trì và chăm sóc các vườn mẫu vật phục vụ thực hành, thực tập; Quản lý thiết bị thực hành, thực tập; Quản lý và vận hành phòng máy tính của Bộ môn.

3. Điều kiện dự tuyển

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên các ngành: Bảo vệ thực vật; Khoa học cây trồng.

- Yêu cầu kinh nghiệm: có kiến thức về quản lý sâu bệnh hại trong canh tác, có kiến thức về sử dụng phần mềm trong thống kê sinh học (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm khi tham gia đề tài KHCN các cấp đã được nghiệm thu).

- Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn để đảm bảo công việc đồng ruộng, trong phòng thí nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Tuổi dưới 35.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc (viết tay);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh 4x6);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- Giấy khám sức khỏe có thời hạn trong vòng 6 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng).

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 29/6/2022 - 22/7/2022.

Lưu ý: bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại).

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 201, Nhà A khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.8276.473 (liên hệ trong giờ hành chính).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VP.

TRƯỞNG KHOA

 

 

Trần Văn Quang