BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 195/TB-QLCSVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày   01   tháng  06 năm 2022

                                                                         

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển dụng chuyên viên Ban Quản lý cơ sở vật chất)

Ban Quản lý cơ sở vật chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng cho vị trí chuyên viên tổ Kỹ thuật văn phòng, cụ thể như sau:

I. Số lượng và vị trí việc làm

- Chuyên viên thuộc tổ Kỹ thuật văn phòng phụ trách việc mua sắm, quản lý vật tư thiết bị tài sản, số lượng: 02 người.

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

A) Yêu cầu chung

  1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

  2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

  3. Tuổi đời dự tuyển từ 22 đến 50 tuổi.

  4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

  5. Có lý lịch rõ ràng, không đang trong thời gian chịu thi hành án của pháp luật.

  6. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, về hình thức không có dị tật, thể hình cân đối.

B) Yêu cầu cụ thể

   -  Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về kinh tế, kế toán, tin học, kỹ thuật.

   -  Giải quyết được các công việc: Mua sắm, quản lý theo dõi các trang thiết bị vật tư theo hình thức đầu tư công.

   -  Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, có kinh nghiệm, hiểu biết về mua sắm đấu thầu qua mạng, quản lý vật tư trang thiết bị. Có chỗ ở gần Học viện để có thể giải quyết các công việc đột xuất.

III. Hồ sơ dự tuyển bao gồm

 1. Đơn xin việc (Viết tay, hoặc theo mẫu, nêu rõ lý do ứng tuyển);

 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 3. Bản sao văn bằng kèm theo bảng điểm học tập có công chứng. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;

4. Bản sao các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, các loại giấy tờ khác có liên quan (Nếu có);

5. Hai ảnh 4x6;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện từ cấp Quận/Huyện trở lên và trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn nhận hồ sơ

Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 21/6/2022

V. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng 209 nhà Hành chính, Ban Quản lý cơ sở vật chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Mọi thông tin xin liên hệ Nguyễn Quang Huy; Điện thoại: 0246 261 7531, Di động: 0915 839 726, Email: nqhuy@vnua.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu Ban QLCSVC

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

(Đã ký)

 

TS. Lê Vũ Quân