HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

_______________

Số:08/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2022, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2022 như sau:

 

1.        Lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2022 

STT

MÔN THI

TỔNG SV THI

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

NGÀY THI

 

ĐỊA ĐIỂM

1

Ứng dụng CNTT mức cơ bản

64

32

18h-20h40

25/06/2022

 

P.321 NHC

32

18h-20h40

25/06/2022

 

P.CNTT01

2

Ứng dụng CNTT mức chuyên ngành

202

30

18h-20h40

25/06/2022

 

P.CNTT06

25

18h-20h40

25/06/2022

 

P.CNTT07

25

18h-20h40

25/06/2022

 

P.CNTT09

25

18h-20h40

26/06/2022

 

P.321 NHC

25

18h-20h40

26/06/2022

 

P.CNTT07

30

18h-20h40

26/06/2022

 

P.CNTT06

42

18h-20h40

26/06/2022

 

P.CNTT01

Danh sách dự thi theo file đính kèm.

Chú ý: Điều kiện tham gia kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 06.2022

-         Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD

-         Không sử dụng tài liệu

-         Không mang điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng thi


 

2.        Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua Fanpage Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/0961.174.239 (Ms.Lan).

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

Email:        vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại: 024 666 28 620 – 0388 312 226

 

GIÁM ĐỐC

 

 

PHẠM QUANG DŨNG