Thứ sáu, 26 tháng 11 năm 2021 | 8.30 AM đến 12.30 PM, Việt Nam

Kemin tổ chức lần hai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y xoay quanh chủ đề “Sức khỏe đường ruột ở các loài động vật”, “Thách thức và giải pháp cho sự chăn nuôi bền vững” và “Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn”. Mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Nông Lâm TPHCM và Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mục đích cung cấp thông tin chuyên ngành từ quan điểm thực tế về việc đưa khoa học vào thực tiễn sản xuất. Sự kiện khoa học tổ chức online lần đầu cung cấp thông tin chuyên môn cho ngành chăn nuôi công nghiệp và tiếp tục kết nối các thành phần trong ngành chăn nuôi trong thời kỳ đại dịch này.

Thư mời và chương trình hội thảo (Chi tiết)

Clip giới thiệu hội thảo

Đăng ký tại đây: https://bit.ly/3nADnmu

 

BAN TỔ CHỨC