BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số:1710/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp Đổi mới sáng tạo 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 1709/KH-HVN về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp Đổi mới sáng tạo 2022;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tới toàn bộ học sinh, sinh viên về cuộc thi để thí sinh quan tâm tham dự, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Học sinh các trường THPT, trường trung cấp trong cả nước;

- Sinh viên các trường cao đẳng, trường đại học, học viện trong cả nước;

- Đoàn viên, thanh niên các địa phương.

* Lưu ý:

- Mỗi thí sinh/đội thi có thể đăng ký tham gia dự thi nhiều dự án khởi nghiệp. Trong trường hợp thí sinh muốn tham gia Cuộc thi nhưng chưa tìm được đội thi phù hợp, Ban tổ chức có thể hỗ trợ kết nối thành viên khác để thành lập đội dự thi.

- Các tác giả/nhóm tác giả đăng ký dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức và pháp luật Việt Nam về tính pháp lý của ý tưởng dự án tham dự như bản quyền, người đại diện hợp pháp, … Ban tổ chức Cuộc thi sẽ loại bỏ ngay những dự án dự thi xảy ra tranh chấp, ý kiến phản ánh và không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc giải quyết các tranh chấp bản quyền (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Hình thức tổ chức: Thi trực tiếp tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

3. Nội dung các vòng thi

Vòng 1: Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 (Từ ngày 01/09/2022 đến 20/09/2022)

(1). Đăng ký tham gia dự thi và tải (Mẫu 01) theo đường link sau: https://bit.ly/3OzfNSU

(2). Gửi file Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu 01) dạng word về địa chỉ Email: khoinghiep@vnua.edu.vn

(3). Gửi bản in Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu 01) có chữ ký của người đại diện dự án về Ban tổ chức tại địa chỉ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101 – Nhà Hành chính – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội).

Vòng 2: Phát triển và hoàn thiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 (Từ ngày 29/09/2022 đến 14/10/2022)

Vòng 3: Chung kết và trao giải (Từ ngày 24/10/2022 đến 01/11/2022)

4. Cơ cấu giải thưởng

STT

Giải thưởng

Số lượng

Giải thưởng

Tiền mặt (VNĐ)

Khen thưởng khác

1

Giải Nhất

01

15.000.000

Giấy khen của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Giải Nhì

01

10.000.000

3

Giải Ba

02

7.000.000

4

Giải Khuyến khích

03

5.000.000

5

Giải ý tưởng sáng tạo

01

3.000.000

6

Giải khán giả yêu thích nhất

01

3.000.000

* Tổng số tiền giải thưởng: 60.000.000 đ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng./.)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà Hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội - SĐT: 024.6261.7528 hoặc truy cập Website: https://vnua.edu.vn/ .

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Tmduc(01)

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Lan