THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học bổ túc kiến thức

cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thituyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịchhọc bổ túc kiến thức và danh sách thí sinh học bổ túc kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 như sau:

-Lịch học (Tệp đính kèm)

Trân trọng thông báo.

TL. GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

PHAN XUÂN HẢO