THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

 

Ký hiệu: HVN

Tên đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ website của đơn vị: www.vnua.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Phương Dung

Chuyên viên Ban Quản lý đào tạo

0935.582.686

npdung@vnua.edu.vn

2

Trần Thanh Hà

Chuyên viên Ban Quản lý đào tạo

0948.199.825

tranthanhha@vnua.edu.vn

3

Mai Thị Phượng

Chuyên viên Ban Quản lý đào tạo

0977.944.133

mtphuong@vnua.edu.vn

4

Trần Minh Đức

Chuyên viên Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

0932.001.000

tmduc@vnua.edu.vn

5

Trương Tạ Hằng Nga

Chuyên viên Tổ Truyền thông và Quan hệ công chúng

0932.029.958

tthnga@vnua.edu.vn

6

Nguyễn Phúc Việt

Chuyên viên Tổ Truyền thông và Quan hệ công chúng

0984.999.594

phucviet92@gmail.com

 

Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2018, xin liên hệ với số điện thoại: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.9266.39. Để được tư vấn cơ hội nhận học bổng và các chương trình ưu đãi cho tân sinh viên khóa 63 (tuyển sinh năm 2018), xin liên hệ với số điện thoại: 0901.639.266.