\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v dùng thử CSDL tạp chí trực tuyến

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: Các thầy/ cô, các bạn sinh viên, học viên

\r\n

\r\n Để hỗ trợ các Thầy cô, các bạn học viên, sinh viên có thêm nguồn Thông tin – tài liệu khoa học có giá trị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH;  Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu 2 Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử đang được truy cập miễn phí (dùng thử) trong mạng LAN của trường từ ngày 1/11/2011 đến 30/12/2011, cụ thể:

\r\n

\r\n 1.  Taylor & Francis eJournals Collectionslà bộ sưu tập tạp chí của NXB Taylor & Francis với trên 1.500 tạp chí khoa học được tổng hợp theo các nhóm chủ đề : Hóa học, vật lý, Toán, Kinh tế, Thương mại, Luật, Giáo dục, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Môi trường, Nông nghiệp, Chính trị…trong đó chủ đề về Environment & Agriculture có tới 133 tạp chí (xem danh mục);  Phạm vi thông tin bao quát : từ 1997 đến nay;

\r\n

\r\n                  Địa chỉ truy cập : www.tandfonline.com

\r\n

\r\n 2.Tạp chí RSC của Hiệp hội Hóa học Hoàng Gia Anh, được lưu giữ thông tin khoa học của 160 năm và hơn 1,4 triệu trang nghiên cứu gốc bao gồm các chủ đề quan tâm hàng đầu như: Chemicall Communications, the Analyst, Dalton Transactions, Perkin transactions RSC cung cấp thường xuyên quyền truy cập vào hơn 238.000 bài nghiên cứu gốc, từ các nghiên cứu tiên phong về cấu trúc điện tử tới các phát hiện về dược liệu và các tiến bộ trong công nghệ polymer…, RSC bao trùm toàn diện tất cả  các khía cạnh của khoa học hóa học; Phạm vi thông tin : từ 1841 đến nay (backfile:1841 – 2004; current:2005 -up-to-date

\r\n

\r\n            Địa chỉ truy cập : http://pubs.rsc.org

\r\n

\r\n Sau thời gian trên, nhóm chủ đề / tạp chí nào được đánh giá hiệu quả sử dụng cao (có số lượt truy cập nhiều nhất) Thư viện sẽ đề nghị nhà trường xem xét đặt mua

\r\n

\r\n Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy / cô, các bạn học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên …quan tâm tích cực khai thác, sử dụng;

\r\n

\r\n Mọi ý kiến đánh giá, nhận xét hoặc yêu cầu trợ giúp, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ email: infolib@hua.edu.vn;

\r\n

\r\n Xin cám ơn!

\r\n