\r\n THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐ TRÍ CHỖ Ở KTX

\r\n

\r\n CHO SINH VIÊN KHÓA 56

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Để sinh viên khóa 56 và người nhà chủ động hơn trong việc tìm thuê chỗ ở, Trung tâm Dịch vụ trường học - trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội xin cung cấp một số thông tin sau:

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN KHÓA 56:

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Đối tượng

\r\n
\r\n

\r\n Nam

\r\n
\r\n

\r\n Nữ

\r\n
\r\n

\r\n Cộng

\r\n
\r\n

\r\n 01

\r\n
\r\n

\r\n 350

\r\n
\r\n

\r\n 370

\r\n
\r\n

\r\n 720

\r\n
\r\n

\r\n 02

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 03

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n 04

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n 35

\r\n
\r\n

\r\n 05

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 06

\r\n
\r\n

\r\n 185

\r\n
\r\n

\r\n 255

\r\n
\r\n

\r\n 440

\r\n
\r\n

\r\n Tổng số

\r\n
\r\n

\r\n 564

\r\n
\r\n

\r\n 654

\r\n
\r\n

\r\n 1218

\r\n
\r\n

\r\n (Tổng hợp từ danh sách trúng tuyển do phòng Đào tạo Đại học cung cấp)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CHỖ Ở KTX HIỆN CÓ DÀNH CHO K56:

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Khu nhà

\r\n
\r\n

\r\n Số chỗ

\r\n
\r\n

\r\n Ghi chú

\r\n
\r\n

\r\n Nhà A2 (Nữ)

\r\n
\r\n

\r\n 499

\r\n
\r\n

\r\n Nhà cũ, không khép kín, 30 ngàn đồng/sv/tháng; 12-14 SV/phòng

\r\n
\r\n

\r\n Nhà A3 (Nam)

\r\n
\r\n

\r\n 50

\r\n
\r\n

\r\n Nhà cũ, không khép kín, 30 ngàn đồng/sv/tháng; 8 - 10 SV/phòng

\r\n
\r\n

\r\n Nhà B4 (Nam)

\r\n
\r\n

\r\n 72

\r\n
\r\n

\r\n Phòng khép kín, 70 ngàn đồng/sv/tháng; 8 SV/phòng

\r\n
\r\n

\r\n Tổng số

\r\n
\r\n

\r\n 621

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ghi chú:Toàn bộ sinh viên nữ khóa 56 ở nhà A2 sẽ được chuyển sang KTX C3 (KTX mới đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng, 8 SV/phòng, giá 90.000 đ/sv/tháng) sau ngày nhập học khoảng 1 tháng.

\r\n

\r\n  Các đối tượng được bố trí chỗ ở KTX theo thứ tự ưu tiên theo Quy định mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27tháng 06 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), vận dụng tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2011 như sau:

\r\n

\r\n 1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật (Đối tượng 03)

\r\n

\r\n 2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công (Đối tượng 04; 06)

\r\n

\r\n 3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

\r\n

\r\n 4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số (Đối tượng 01)

\r\n

\r\n 5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

\r\n

\r\n Như vậy, số chỗ ở KTX dành cho sinh viên khóa 56 là rất ít (chỉ có 621 chỗ), đặc biệt là thiếu chỗ ở dành cho sinh viên nam kể cả trong diện được ưu tiên. Nếu tỷ lệ sinh viên khóa mới nhập học cao KTX sẽ không đáp ứng được đầy đủ chỗ ở cho sinh viên thuộc Đối tượng 01. Năm đối tượng nêu trên cần có minh chứng đối tượng kèm theo (bản có công chứng hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu) và làm thủ tục ban đầu ở KTX tại nơi đón tiếp.

\r\n

\r\n (Các đối tượng còn lại như: con hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên nữ, cán bộ lớp, cán bộ đoàn và các đối tượng khác chỉ được xem xét bố trí trong trường hợp còn chỗ trống sau khi bố trí cho 5 đối tượng nêu trên)

\r\n