\r\n Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội yêu thích tiếng Nhật và tìm kiếm cơ hội học tập tại Nhật, Văn phòng sẽ mở khóa học tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

\r\n

\r\n Thời gian:  Ca 9h30-11h hoặc ca 13h30-15h thứ 6 hàng tuần từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 2011.

\r\n

\r\n Học phí: Miễn phí.

\r\n

\r\n Địa điểm:  Phòng Hội thảo nhóm tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường.

\r\n

\r\n Các thông tin về thời gian khai giảng lớp học, giáo trình học…sẽ được Văn phòng thông báo cụ thể sau khi nhận được đăng kí của các bạn sinh viên. Văn phòng sẽ tổ chức phỏng vấn trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá giới hạn cho phép.

\r\n

\r\n Phòng KHCN & HTQT trân trọng thông báo sinh viên Trường quan tâm tham gia khóa học. Liên hệ đăng ký:  Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Văn phòng đại diện Trường ĐH Yamagata, tầng 2, Thư viện Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội (thứ ba và thứ sáu hàng tuần), tel: 04-38760240, email:thuha301088@gmail.com. Sinh viên đăng ký vui lòng ghi rõ họ tên, trường, lớp và số điện thoại liên hệ.

\r\n

\r\n PHÒNG KHCN VÀ HTQT

\r\n