\r\n  Học bổng Panasonic là một chương trình học bổng toàn phần ra đời vào năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tập đoàn Panasonic Nhật Bản.

\r\n

\r\n  Chương trình này nhằm hỗ trợ cho sinh viên các nước chấu Á theo học cao học tại Nhật Bản, vận dụng những kiến thức thu nhận được đóng góp vào sự phát triển của quốc gia và thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản và các nước Á châu. Năm 2003, chương trình này chính thức được Tập đoàn Panasonic Nhật Bản triển khai tại Việt Nam. Đến nay, chương trình đã cấp học bổng cho 19 sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

\r\n

\r\n Để phổ biến rộng rãi Chương trình bổng Panasonic 2012, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam – Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình học bổng này.

\r\n

\r\n Thành phần:          Cán bộ và sinh viên Trường

\r\n

\r\n Thời gian:              14h00 ngày 18/01/2011

\r\n

\r\n Nội dung:             Giới thiệu toàn bộ chương trình học bổng Panasonic 2012, hỏi và giải đáp về chương trình.

\r\n

\r\n Địa điểm:               Phòng Hội thảo, gác 1 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n Trân trọng kính mời cán bộ và sinh viên quan tâm đến Học bổng Panasonic 2012 tham gia Hội thảo.

\r\n