\r\n  Trường Đại học Okayama, Nhật Bản thông báo tổ chức Hội thảo du học 2011.

\r\n

\r\n  Thời gian: 9.00 – 12.00 ngày 12/3/2011 (thứ bảy)

\r\n

\r\n Địa điểm: Tầng 3, Vietnam – Japan Human Resources Cooperation Center (VJCC), Trường Đại học Ngoại thương – 91 Chùa Láng, Hà Nội.

\r\n

\r\n Nội dung: Giới thiệu về Trường Đại học Okayama (phần 1 và 2), các khóa học đặc biệt và học bổng cao học cho ngành nông nghiệp và môi trường.

\r\n

\r\n Đối tượng tham gia: Sinh viên, cán bộ Trường.

\r\n

\r\n Liên hệ: VJCC - Trường Đại học Ngoại Thương hoặc Văn phòng đại diên tại Việt Nam, số 03 Lê Lợi, TP Huế, Việt Nam, tel và fax: 0543834480, email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp.

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia.

\r\n