\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Thực hiện Thông báo số: 55/TB-CĐ, ngày 02/8/2011 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việc kêu gọi ủng hộ sinh viên Lê Thị Kim Thư, lớp Sư phạm Kỹ thuật K53, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ của Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến hết ngày 07/9/2011 Công đoàn Trường đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ tấm lòng nhân ái và sự cảm thông sâu sắc cùng với sự đóng góp kinh phí của các tập thể và đông đảo CBVC và những người lao động trong và ngoài Trường ủng hộ em Thư qua Công đoàn Trường, kết quả cụ thể Công đoàn Trường đã thu nhận được tổng số tiền là: 71.000.000 đồng(bảy mươi mốt triệu đồng chẵn).

\r\n

\r\n Ngày 08/9/2011 Ban Chấp hành Công đoàn trường thay mặt các tập thể và cá nhân CBVC đã gửi toàn bộ số tiền trên vào Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh 128, Văn phòng Đại diện tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Công đoàn Trường sẽ tổ chức trao tặng cho em Thư Sổ tiết kiệmtrên mang tên em Lê Thị Kim Thư, số chứng minh nhân dân: 112454042 (có ảnh Sổ tiết kiệm kèm theo Thông báo) và hàng tháng Ngân hàng VietinBank sẽ chuyển số lãi từ sổ tiết kiệm đó vào tài khoản cá nhân của em Thư để hỗ trợ em có điều kiện trang trải cho các chi phí cần thiết trong thời gian học tập tiếp theo tại trường và sau này để giúp em Thư giải quyết phần nào khó khăn về tài chính trong cuộc sống của bản thân.

\r\n

\r\n             Ban Chấp hành Công đoàn trường xin thông báo danh sách tổng hợp cụ thể các tập thể và cá nhân đã ủng hộ cho em Thư qua tổ chức Công đoàn Trường (kèm theo Thông báo này).

\r\n

\r\n             Ban Chấp hành Công đoàn Trường xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của các tập thể và cá nhân đã ủng hộ cho em Thư thông qua tổ chức Công đoàn Trường.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n TM.BCH Công đoàn Trường

\r\n

\r\n Chủ tịch

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n Vi Văn Năng

\r\n