HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ

ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

---------------------------

Số /TB-TTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

 

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Tặng tài liệu và Tư vấn học tiếng Anh 0

&Tham gia Cộng đồng tiếng Anh VNUA 2018 miễn phí

 

Nhằm giúp sinh viên có định hướng học tiếng Anh đúng đắn và bồi dưỡng 4 kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe & nói, giúp các em ôn luyện tiếng Anh 0 hiệu quả để hoàn thành, đạt chuẩn đầu ra môn học TA0,Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế phối hợp cùng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức 2 chương trình đặc biệt hỗ trợ sinh viên K62, K61 đang học TA0:

1.  Tặng bộ tài liệu ôn tập TA0 và Tư vấn định hướng học TA0 hiệu quả.

2.  Luyện 4 kỹ năng tiếng Anh, chuyên sâu kỹ năng Nghe, Nói thông qua chương trình tiếng Anh Cộng đồng Anh ngữ VNUA.

Cụ thể như sau:

I.   Lợi ích của chương trình:

§  Được cộng điểm giữa kỳ tiếng Anh 0 khi tham gia rèn luyện tiếng Anh tại Cộng đồng tiếng Anh VNUA

+Tham gia ít nhất 6 buổi: được cộng 0,5 điểm.

+Tham gia ít nhất 8 buổi: được cộng 1 điểm.

§  Nhận đề cương ôn tập tiếng Anh 0 - 20 chủ đề, được biên soạn bởi các giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết thi Nghe giữa kỳ và thi Nói cuối kỳ đúng hướng.

§  Được tư vấn định hướng học tiếng Anh 0 dễ dàng và hiệu quả dựa trên trình độ tiếng Anh hiện tại của sinh viên.

II.  Đối tượng tham gia

§  Sinh viên K61 và K62 đang học TA0, 1,2 có nhu cầu bồi dưỡng 4 kỹ năng tiếng Anh.

III. Điều kiện được hưởng lợi ích cộng điểm giữa kỳ

§  Sinh viên tham gia chương trình tiếng Anh cộng đồng đầy đủ số buổi theo quy định trên. Việc tham gia của sinh viên được theo dõi điểm danh theo lớp và đưa kết quả về cho giảng viên bộ môn khoá sổtrước thời điểm kết thúc môn học.

IV. Quy trình đăng ký tham gia

1.  Đăng ký với giảng viên bộ môn qua Phiếu đăng ký hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm ngoại ngữ và đào tạo quốc tế CIED (tại phòng 101, Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (Cạnh giảng đường A).

2.  Đến văn phòng trung tâm ngoại ngữ để nhận THẺ THÀNH VIÊN, tài liệu học tập và được kiểm tra, định hướng phát triển tiếng Anh phù hợp với trình độ thực tế.

3.  Tham gia sinh hoạt cộng đồng tiếng Anh VNUA theo cấp độ phù hợp. Thời gian và địa điểm sinh hoạt sẽ được thông báo khi sinh viên đến văn phòng Trung tâm làm bước 2.

V.  Địa điểm đăng ký, đặt lịch

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phòng 101, Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (Cạnh giảng đường A) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

Website:http://cied.edu.vn/  Hotline: 0985.122.642(Ms.Thu) - 0904.967.677 (Mr. Chinh)

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa, trung tâm, SV

- Lưu VP

GIÁM ĐỐC