HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 112/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2017

  

THÔNG BÁO

về  sự kiện “Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2017 do DAAD tổ chức 

 

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội trân trọng thông báo thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2017 do DAAD tổ chức như sau: 

1.      Gặp gỡ, trao đổi hợp tác giữa các trường Đại học của Đức và Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 22 đại biểu đại diện cho 14 trường đại học, viện giáo dục đến từ Đức tham dự.

Thời gian: từ 14:30 chiều thứ Sáu, ngày 08/12/2017

Địa điểm: Trung tâm Việt Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Để tham dự, vui lòng đăng ký trước qua email tới địa chỉ: daad@daadvon.org vào ngày 05 tháng 12 năm 2017. Thông tin đăng ký gồm Họ tên, Chức vụ, Cơ quan công tác và tên các trường đại học của Đức muốn gặp gỡ, trao đổi (theo danh sách phía dưới). 

2.      Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2017

Thời gian: 9:00 – 16:00 Thứ bảy, ngày 09/12/2017
Địa điểm: Khách sạn PULLMAN, 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kế hoạch thuyết trình tại Ngày hội tại Hà Nội ngày 09.12.2017 
Miễn phí vào cửa và Không cần đăng ký trước! 

Danh sách các trường Đại học của Đức sang Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2017:

·       Các Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Đức - TU9

·       Trường Đại học Tổng hợp Ruhr Bochum

·       Các Trường Đại học Bang Bremen

·       Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Chemnitz

·       Trường Đại học Tài chính và Quản lý Frankfurt

·       Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Furtwangen

·       Trường Đại học Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg

·       Trường Đại học Tổng hợp Paderborn

·       Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Rhein-Waal

·       Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Schmalkalden

·       Trường Đại học Việt Đức

·       Hiệp hội Chuyên ngành Dạy tiếng Đức - FaDaF

·       Viện TestDaF

·       Viện Goethe Việt Nam

·       Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các giảng viên và sinh viên trong Học viện quan tâm tham dự.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Việt Long