Thông báo

mời tham dự hội thảo khoa học và giới thiệu cơ hội học tập

 do trường Đại học Tây Úc tổ chức

 

Học viện nhận được thư mời của Văn phòng đại diện trường Đại học Tây Úc  (UWA) v/v mời các cựu lưu học sinh đã học tập tại Úc và các cán bộ, sinh viên quan tâm tham dự buổi hội thảo khoa học do giáo sư trường Đại học Tây Úc trình bày, cụ thể như sau:

Thời gian: 9:30 – 11:30 thứ Bảy, ngày 15/6/2019

Địa điểm: Khách sạn Hotel de L’Opera Hanoi, 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Diễn giả: UWA Professor Tim Colmer (A/Pro-Vice Chancellor Research) với chủ đề:

Why we need more Agricultural scientists to feed the world

 

Ngoài ra, tại hội thảo, các Thầy Cô và các bạn sinh viên cũng có cơ hội được nghe giới thiệu và tìm hiểu thêm về cơ hội học tập, học bổng cho sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Tây Úc, liên hệ tìm thầy hướng dẫn tại Úc … do Ms Annabel Turner - Giám đốc bộ phận Phát triển quốc tế, trường Đại học Tây Úc trình bày.

Chi tiết về hội thảo và thông tin trường Đại học Tây Úc có tại các files đính kèm.

Ban HTQT trân trọng thông báo Thầy Cô và các Em sinh viên quan tâm tham dự sự kiện trên.

Danh sách đăng ký (gồm họ tên, đt, email) xin gửi về Ban HTQT (email: htqt@vnua.edu.vn) trước ngày 12/6/2019 để tổng hợp và thông báo cho Ban Tổ chức.

Ban HTQT