HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

____________________

Số: 29/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Mời đăng ký tham dự

Khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm 2019

 

Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm năm 2019.

Đối tượng:  Sinh viên đại học từ năm thứ 2 trở lên, học viên cao học.

Tiêu chuẩn:

- Có kết quả học tập tốt, GPA tối thiểu ≥ 2.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cam kết tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của chương trình;

- Có thể tham gia thuyết trình một chủ đề/thu hoạch tập huấn theo nhóm (dự kiến);

- Ưu tiên sinh viên/học viên có năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt.

Quyền lợi của học viên:

-    Được nhận chứng chỉ quốc tế khi tham gia khóa tập huấn (áp dụng với những sinh viên/học viên tham gia tối thiểu 80% thời lượng chương trình tập huấn);

-    Được cung cấp tài liệu của khóa tập huấn;

-    Một số hỗ trợ khác cho sinh viên/học viên tham gia khóa tập huấn.

Chỉ tiêu:

- Khoa Công nghệ thực phẩm: 150;

- Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (ưu tiên chương trình tiên tiến): 10;

- Khoa Nông học (ưu tiên chương trình tiên tiến): 15;

- Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn (ưu tiên chương trình chất lượng cao): 15;

- Lưu học sinh các ngành liên quan đến công nghệ thực phẩm/chuỗi giá trị thực phẩm: 10.

Thời gian: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

Địa điểm: Hội trường A (P. 207) - Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ngôn ngữ sử dụng trong khóa tập huấn: Việt – Nhật (có phiên dịch)/tiếng Anh.

Nội dung:

- Giới thiệu kiến thức, thông tin cập nhật về chính sách, chiến lược của Nhật Bản đối với sự phát triển ngành công nghiệp thực phẩm; chuỗi giá trị thực phẩm và nông nghiệp Nhật Bản; công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh và thương mại nông sản, thực phẩm Nhật Bản; sự gia tăng giá trị thực phẩm theo hoạt động của mỗi doanh nghiệp từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến phân phối thực phẩm…

- Trải nghiệm trực tiếp về chuỗi giá trị thực phẩm thông qua các chuyến đi thực tế tới các doanh nghiệp của Nhật Bản/Việt Nam.

Giảng viên: Lãnh đạo/cán bộ chuyên môn cao cấp thuộc Bộ Nông - Lâm - Ngư Nhật Bản, doanh nghiệp và HTX nông nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Đăng ký tham gia: Sinh viên, học viên đăng ký tham gia khóa tập huấn theo Khoa chuyên môn.

Danh sách sinh viên tham gia khóa tập huấn xin gửi đến Ban Hợp tác quốc tế để phục vụ cho công tác tổ chức khóa tập huấn (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 05/6/2019 (mẫu danh sách gửi kèm).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa: CNTP, NH,

KT&QTKD, K. KT&PTNT, LHS;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy