HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

_______________

Số:04/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Vv Lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

đợt Tháng 10 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2021, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 10 năm 2021 như sau:

1.    Lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2021

STT

MÔN THI

TỔNG SV THI

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

NGÀY THI

ĐỊA ĐIỂM

1

Ứng dụng CNTT mức cơ bản

585

45

18h-20h40

10/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

10/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

10/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

10/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

10/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

11/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

11/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

11/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

12/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

12/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

12/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

12/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

12/10/2021

MS.Teams

2

Ứng dụng CNTT mức chuyên ngành

982

45

18h-20h40

11/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

11/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

13/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

13/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

13/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

13/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

13/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

14/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

14/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

14/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

14/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

14/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

15/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

15/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

15/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

15/10/2021

MS.Teams

45

18h-20h40

15/10/2021

MS.Teams

44

18h-20h40

16/10/2021

MS.Teams

44

18h-20h40

16/10/2021

MS.Teams

44

18h-20h40

16/10/2021

MS.Teams

44

18h-20h40

16/10/2021

MS.Teams

41

18h-20h40

16/10/2021

MS.Teams

Danh sách dự thi theo file đính kèm.

Chú ý:

- Để đảm bảo quá trình thi được thuận lợi đề nghị các em cài phần mềm MS teams và ultraviewer trên máy tính hoặc đăng nhập Ms Team trên website, vào đúng giờ, khi ngồi thi mang theo thẻ SV hoặc chứng minh thư, chuẩn bị máy tính kết nối mạng khi làm bài kiểm tra. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

- Học viên có trách nhiệm đảm bảo nguồn điện và internet thông suốt trong quá trình thi. Nếu có vấn đề xảy ra Trung tâm không chịu trách nhiệm về kết quả của kỳ thi.

2.   Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách dự thi sinh viên liên hệ qua Facebook Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/ 0961.174.239 (Ms.Lan) trước 17h00 ngày 07/10/2021.

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

Email:        vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại: 024 666 28 620 – 0388 312 226

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

PHẠM QUANG DŨNG