Sáng ngày 8/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận bổ sung cho 06/09 đề xuất dự án được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ (SCF), trong đó có dự án “Nâng cao năng lực sản xuất và cấy phôi bò theo công nghệ của Vương quốc Bỉ” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ dự án. Buổi lễ có sự tham gia của ông Cao Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Việt Nam của Quỹ SCF; ông Ivo Hooghe, Bí thư thứ nhất phụ trách Hợp tác Phát triển thuộc Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam; Bà Krista Verstraelen, Trưởng Đại diện Cơ quan phát triển Bỉ (ENABEL) tại Việt Nam. Đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện tham dự và ký kết Thỏa thuận tài trợ; PGS.TS Sử Thanh Long, Giảng viên Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chủ nhiệm thực hiện dự án và lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế đã tham gia Lễ ký kết này.


Dựa trên Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về việc thành lập Quỹ SCF ngày 8/8/2000, nhằm tài trợ toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ tư vấn để thực hiện các nghiên cứu, các chuyến công tác, hội thảo chuyên đề và các dịch vụ khác trong khuôn khổ của hoạt động hợp tác phát triển giữa Vương Quốc Bỉ và Việt Nam. Quỹ được đại diện chính phủ Việt Nam và chính phủ Bỉ quản lý theo phương thức đồng quản lý và tới thời điểm cuối năm 2017, Quỹ đã hỗ trợ cho tổng số 37 đề xuất dự án của các cơ quan chính phủ Việt Nam.


Tháng 11/2017, Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ đã chính thức thông báo kêu gọi các đề xuất dự án từ các cơ quan và tổ chức của Chính phủ của Việt Nam và trải qua gần 8 tháng thẩm định và phê duyệt kỹ lưỡng, Quỹ đã lựa chọn được 09/40 đề xuất dự án khả thi. Lễ ký thỏa thuận tài trợ lần 1, 06/09 đề xuất đã hoàn thiện hồ sơ tài trợ, trong đó “Dự án nâng cao năng lực sản xuất và cấy phôi bò theo công nghệ Bỉ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam” đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chí của Quỹ SCF. Đề xuất “Nâng cao năng lực sản xuất và cấy phôi bò theo công nghệ của Vương quốc Bỉ” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ dự án đã được lựa chọn và phê duyệt tài trợ thực hiện từ 01/06/2018 đến 31/05/2019 với tổng vốn là 127.000 Euro do Quỹ SCF trực tiếp quản lý và sẽ được thực hiện bởi các giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Học viện. Với mục tiêu chủ động được quy trình sản xuất và cấy phôi bò in vivoin vitro được chuyển giao từ Vương quốc Bỉ để ứng dụng trong cải tạo và lai tạo đàn bò hạt nhân, để giảm chi phí nhập khẩu bò đực giống từ nước ngoài. Dự án dự kiến đạt được các kết quả sau: i) chuyển giao thành công quy trình sản xuất và cấy phôi bò in vivoin vitro từ Vương quốc Bỉ; ii) Đào tạo được đội ngũ cán bộ dự án về cấy phôi bò in vivoin vitro; iii) 50 bác sĩ Thú y, nghiên cứu viên và sinh viên được đào tạo thành công và thành thạo trong việc cấy phôi bò; iv) Hoàn thành 02 quyển sách làm tài liệu tham khảo.


Sự thành công của đề xuất hứa hẹn sẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân chăn nuôi bò, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò Việt Nam nói riêng. Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất dự án này cũng như các dự án hợp tác quốc tế khác sẽ ngày càng tạo điều kiện và góp phần giúp Học viện thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời giúp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu được tiếp cận nền khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới và ứng dụng thành tựu để không chỉ hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp mà còn giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Ban HTQT