HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 41/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo tiến sĩ tại Ấn Độ

 

Học viện Công nghệ Ấn Độ Hyderabad (IITH) thông báo cấp học bổng nghiên cứu quốc tế về công nghệ cho học kỳ học từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 (FIRST @ IITH). Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ các nghiên cứu sinh quốc tế tiềm năng và có nguyện vọng đào tạo bậc tiến sĩ tại IITH với hỗ trợ tài chính toàn phần.

1. Hỗ trợ tài chính:

· Thời gian nghiên cứu sinh: 04 năm

· Tiền học bổng: INR 60,000/tháng & Hỗ trợ dự phòng: INR 100,000/năm

2. Tiêu chuẩn:

· Công dân nước ngoài có trình độ học vấn xuất sắc, có bằng thạc sĩ trong các ngành liên quan và CGPA tối thiểu là 8,5 (trên thang điểm 10 hoặc tương đương)

· Bằng cấp từ trường đại học hàng đầu quốc gia là một lợi thế

· Có đầu ra nghiên cứu, ấn phẩm hoặc bằng sáng chế

· Các ứng viên lọt vào danh sách sẽ được phỏng vấn trực tuyến

3. Các ngành tuyển sinh:

· Trí tuệ nhân tạo

· Công nghệ sinh học

· Biến đổi khí hậu

· Khoa học và kỹ thuật máy tính

· Cơ khí và hàng không vũ trụ

· Kỹ thuật điện

· Kinh doanh và quản lý

· Hóa học

· Nghệ thuật tự do,v..v.

4. Dự tuyển:

· Tải đơn đăng ký tại: www.iith.ac.in/iar/first-fellowship/

· Chuyển tiếp đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin cùng với các bản sao điện tử của bằng cấp tới địa chỉ email: first.iar@iith.ac.in

· Yêu cầu tối thiểu có 01 người giới thiệu.

· KHÔNG THU PHÍ ỨNG TUYỂN

· Hạn chót nhận đơn qua email: 30/10/2021

5. Thông tin về Đại học IIT Hyderabad:

· Xếp hạng thứ 8 trong danh sách Học viện Quốc gia

· Nằm trong top 10 Học viện Ấn Độ trong Bảng xếp hạng QS Thế giới

· IITH DRDO Hợp tác & tài trợ chương trình Tiến sĩ trong lĩnh vực công nghiệp

· Có 500 dự án được tài trợ

· Có hơn 6000 ấn phẩm được ghi nhận tại SCOPUS trong 5 năm qua

· Có hơn 195 bằng sáng chế được nộp/cấp

· Có cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm & thiết bị hiện đại

· Hợp tác với các trường Đại học Quốc tế & các chương trình trao đổi sinh viên

· Website Học viện Công nghệ Ấn Độ Hyderabad: https://www.iith.ac.in/

6. Liên hệ giải đáp các thông tin về chương trình: Phòng Giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ, 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel 024-38244990 (Mr. Duy) hoặc email: scholarship.hanoi@mea.gov.in.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm đăng ký dự tuyển./.

first-iith-scholarship.pdf

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long