HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 47/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Dự tuyển Chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018-2019

của Trường ĐHQG Kyungpook – Hàn Quốc

 

ĐHQG Kyungpook (Kyungpook National University) Hàn Quốc thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018-2019.

1. Số lượng: 05 sinh viên.

2. Chi phí: Sinh viên được miễn học phí (theo Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa hai Trường). Ngoài ra, sinh viên được ưu tiên ở tại ký túc xá của trường với chi phí khoảng $1100/kỳ học (bao gồm chi phí ở và 3 bữa ăn/ngày).

Sinh viên tham gia chương trình tự túc các chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, bảo hiểm, vé máy bay, phí visa.

3. Thời gian học tập: 1 kỳ học. Sinh viên có thể đăng ký 1 trong 2 kỳ sau:

-     Kỳ học mùa thu 2018: bắt đầu từ 03/09/2018 – kết thúc ngày 21/12/2018

-     Kỳ học mùa xuân 2019: bắt đầu từ 04/03/2019 – kết thúc ngày 21/06/2019

4. Công nhận tín chỉ trao đổi:

Số tín chỉ trao đổi tích lũy khi học tập tại ĐHQG Kyungpook có thể được Học viện công nhận khi hoàn thành kỳ học. Sinh viên bắt buộc hoàn thành 6 đến 21 tín chỉ (mỗi môn học 3 tín chỉ với thời lượng 45 giờ). Sinh viên liên hệ Khoa chuyên môn để được tư vấn và đăng ký các học phần được công nhận tín chỉ theo chương trình học của trường ĐHQG Kyungpook – Hàn Quốc được đính kèm.

5. Hồ sơ dự tuyển:

1) Đơn đề nghị cử đi học tập tại nước ngoài (tải tại link: http://www1.vnua.edu.vn/phongban/htqt/index.php/vi/2012-06-27-17-22-36/2012-09-06-08-51-58/2012-09-06-08-52-42);

2) Hồ sơ dự tuyển trực tuyến (theo mẫu của ĐHQG Kyungpook gửi kèm) gồm các giấy tờ sau:

·    Đơn dự tuyển trực tuyến (mẫu đính kèm khai tại link: http://en.knu.ac.kr/admission/exchange_app2.htm. Sinh viên đăng nhập ID: knuexchange, PW: oia65435011 để kê khai các thông tin được yêu cầu trong đơn dự tuyển trực tuyến và tải các file giấy tờ được yêu cầu);

·    File ảnh chân dung cỡ 3x4cm mới chụp trong thời gian gần đây được tải trực tuyến;

·    File scan màu Hộ chiếu còn hiệu lực được tải trực tuyến (trang thông tin);

·    File scan màu Chứng minh thư/căn cước công dân (02 mặt CMTND/CCCD trên 01 mặt giấy khổ A4) được tải trực tuyến;

·    File scan màu Bảng điểm đại học chính thức bằng tiếng Anh (CGPA 2.50/4.00 trở lên, bảng điểm do Ban Quản lý đào tạo cấp) được tải trực tuyến;

·    File scan màu Bản sao chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PBT550/iBT79 (hoặc tương đương)/tiếng Hàn TOPIK.... còn giá trị sử dụng được tải trực tuyến (Chứng nhận của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thuộc Học viện quy đổi theo TOEFL được chấp nhận).

·    File scan chứng chỉ, bằng cấp liên quan (nếu có) được tải trực tuyến;

·    Thư đề cử của Học viện (mẫu theo link của ĐHQG Kyungpook) được tải trực tuyến.

Lưu ý: Những giấy tờ thuộc hồ sơ dự tuyển theo mẫu của ĐHQG Kyungpook bằng tiếng Anh/Hàn. Những giấy tờ bằng tiếng Việt hoặc thứ tiếng khác cần được dịch, chứng thực sang tiếng Anh/Hàn và scan màu cùng giấy tờ gốc.

6. Thời hạn dự tuyển:

-     Kỳ học mùa thu 2018: hết ngày 18/05/2018.

-     Kỳ học mùa xuân 2019: hết ngày 16/11/2018.

7.  Thông tin chương trình và học phần trao đổi: Kèm theo Thông báo này.

8. Liên hệ và nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến cho ĐHQG Kyungpook theo link: http://en.knu.ac.kr/admission/exchange_app2.htm và nộp 01 bản sao hồ sơ (01 file pdf scan màu, dung lượng hạn chế, hình ảnh sáng rõ) cho Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển.

                                                               

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thị Bích Liên